Allianssin lausunto Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta

Uutiset 20.3.2012

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 20.3.2012

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjaus

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) lausuu seuraavaa oikeusministeriön luonnoksesta kansalaisyhteiskuntalinjaukseksi:

Yleistä

Allianssi pitää luonnosta hyvänä ja perusteellisena katsauksena ministeriön toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Allianssi pitää esimerkillisenä Oikeusministeriön linjausta ottaa mukaan kuultaviksi myös yksittäiset kansalaiset ja koko kansalaisyhteiskunta, pelkkien kansalaisjärjestöjen sijaan. Nuorten kuuleminen ja heidän osallisuuden vahvistaminen on Allianssille tärkeä painopistealue. Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen ei tarkoita päätösvallan siirtymistä kuultaville, vaan osallisuus tuo lisää näkökulmia ja taustatietoa päätösvaltaisille toimijoille. Osallisuuden hyödyt ovat ilmeiset ja ne koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa.

Kuulemiseen ja lausuntokierroksiin tulee kuitenkin varata riittävästi aikaa. Järjestön näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä jäsenistön kuuleminen ja kattavan näkökulman muotoilu vie oman aikansa.

Kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen

Viestintä on tärkeä osa osallisuutta. Allianssi toivoo, että oikeusministeriö viestii hankkeistaan mahdollisimman selkeästi. Selkeän kielen käyttö helpottaa nuorten ja monien muiden ryhmien osallistumista. Linjaukseen tulisi sisällyttää konkreettisia esityksiä siitä, että kaiken tiedon ja osallistumismuotojen (myös verkko) tulee olla saavutettavaa toimintakyvyltään erilaisille ihmisille. Tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, niin tiedonvälityksen, välitysmuotojen kuin osallistumismenetelmienkin osalta.

Allianssi kannattaa sosiaalisen median käyttöä viestinnässä. Esimerkiksi vaaleihin liittyvä Facebook-sivusto on madaltanut nuorten kynnystä saada lisätietoa vaaleista. Sosiaalinen media perustuu vuorovaikutukseen ja myös viranomaissivustojen tulee laajasti sallia kansalaisten vuorovaikutus omilla sivuillaan. Tämä huomioitaneen oikeusministeriön sosiaalisenmedian suosituksissa.

Luonnoksen laajat kuulemisen muodot saavat kiitosta Allianssilta. Sähköinen osallistumisympäristö on tärkeä hanke, mutta se ei saa korvata perinteisiä kuulemistilaisuuksia ja lausuntokierroksia. Kuulemismuodot ja -välineet täydentävät toisiaan ja tarjoavat erilaisia näkökulmia.

Kansalaispaneelin tai -raadin yhteydessä Allianssi muistuttaa, että myös nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuoria voidaan kuulla esimerkiksi valtakunnallisen nuorten edustajiston (Nuva ry) kautta tai ottamalla nuoria mukaan valtakunnalliseen kansalaisraatiin.

Allianssi tekee mieluusti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja luonnoksen viittaukset hankeyhteistyöhön, asiantuntija yhteistyöhön ja järjestövierailuihin otetaan ilolla vastaan.

Vastuuttaminen ja koordinointi ministeriössä

Osallisuus on poikkileikkaava, yhteinen ja kaikkia toimijoita koskettava kokonaisuus. Virkamiesten koulutusta ja perehdytystä on lisättävä kautta ministeriön. Allianssi osallistuu mahdollisuuksien mukaan ”päivä järjestössä”-päiviin ja pitää hyvänä oikeusministeriön suunnitelmia perustaa erillinen järjestöpostilista.

Lausunnon keskeinen sisältö:

• Positiivista kansalaisyhteiskunnan laaja huomioiminen.
• Viestinnässä huomioitava selkeys ja saavutettavuus.
• Sosiaalisessa mediassa on toimittava vuorovaikutteisesti sosiaalisen median pelisäännöin.
• Kuulemisen muotoja on käytettävä laajasti (sähköinen + perinteiset menetelmät).
• Kansalaispaneeliin nuoret mukaan.
• Hyvä yhteistyö jatkukoon tulevaisuudessa yhä hedelmällisempänä.

Helsingissä 20.3.2012
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen pääsihteeri Jukka Tahvanainen

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 20.3.2012

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjaus

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) lausuu seuraavaa oikeusministeriön luonnoksesta kansalaisyhteiskuntalinjaukseksi:

Yleistä

Allianssi pitää luonnosta hyvänä ja perusteellisena katsauksena ministeriön toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Allianssi pitää esimerkillisenä Oikeusministeriön linjausta ottaa mukaan kuultaviksi myös yksittäiset kansalaiset ja koko kansalaisyhteiskunta, pelkkien kansalaisjärjestöjen sijaan. Nuorten kuuleminen ja heidän osallisuuden vahvistaminen on Allianssille tärkeä painopistealue. Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen ei tarkoita päätösvallan siirtymistä kuultaville, vaan osallisuus tuo lisää näkökulmia ja taustatietoa päätösvaltaisille toimijoille. Osallisuuden hyödyt ovat ilmeiset ja ne koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa.

Kuulemiseen ja lausuntokierroksiin tulee kuitenkin varata riittävästi aikaa. Järjestön näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä jäsenistön kuuleminen ja kattavan näkökulman muotoilu vie oman aikansa.

Kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen

Viestintä on tärkeä osa osallisuutta. Allianssi toivoo, että oikeusministeriö viestii hankkeistaan mahdollisimman selkeästi. Selkeän kielen käyttö helpottaa nuorten ja monien muiden ryhmien osallistumista. Linjaukseen tulisi sisällyttää konkreettisia esityksiä siitä, että kaiken tiedon ja osallistumismuotojen (myös verkko) tulee olla saavutettavaa toimintakyvyltään erilaisille ihmisille. Tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, niin tiedonvälityksen, välitysmuotojen kuin osallistumismenetelmienkin osalta.

Allianssi kannattaa sosiaalisen median käyttöä viestinnässä. Esimerkiksi vaaleihin liittyvä Facebook-sivusto on madaltanut nuorten kynnystä saada lisätietoa vaaleista. Sosiaalinen media perustuu vuorovaikutukseen ja myös viranomaissivustojen tulee laajasti sallia kansalaisten vuorovaikutus omilla sivuillaan. Tämä huomioitaneen oikeusministeriön sosiaalisenmedian suosituksissa.

Luonnoksen laajat kuulemisen muodot saavat kiitosta Allianssilta. Sähköinen osallistumisympäristö on tärkeä hanke, mutta se ei saa korvata perinteisiä kuulemistilaisuuksia ja lausuntokierroksia. Kuulemismuodot ja -välineet täydentävät toisiaan ja tarjoavat erilaisia näkökulmia.

Kansalaispaneelin tai -raadin yhteydessä Allianssi muistuttaa, että myös nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuoria voidaan kuulla esimerkiksi valtakunnallisen nuorten edustajiston (Nuva ry) kautta tai ottamalla nuoria mukaan valtakunnalliseen kansalaisraatiin.

Allianssi tekee mieluusti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja luonnoksen viittaukset hankeyhteistyöhön, asiantuntija yhteistyöhön ja järjestövierailuihin otetaan ilolla vastaan.

Vastuuttaminen ja koordinointi ministeriössä

Osallisuus on poikkileikkaava, yhteinen ja kaikkia toimijoita koskettava kokonaisuus. Virkamiesten koulutusta ja perehdytystä on lisättävä kautta ministeriön. Allianssi osallistuu mahdollisuuksien mukaan ”päivä järjestössä”-päiviin ja pitää hyvänä oikeusministeriön suunnitelmia perustaa erillinen järjestöpostilista.

Lausunnon keskeinen sisältö:

• Positiivista kansalaisyhteiskunnan laaja huomioiminen.
• Viestinnässä huomioitava selkeys ja saavutettavuus.
• Sosiaalisessa mediassa on toimittava vuorovaikutteisesti sosiaalisen median pelisäännöin.
• Kuulemisen muotoja on käytettävä laajasti (sähköinen + perinteiset menetelmät).
• Kansalaispaneeliin nuoret mukaan.
• Hyvä yhteistyö jatkukoon tulevaisuudessa yhä hedelmällisempänä.

Helsingissä 20.3.2012
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen pääsihteeri Jukka Tahvanainen


Avainsanat: