Allianssin lausunto Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäätöksestä

Uutiset 2.10.2016

 

Allianssin lausunto Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäätöksestä

Eduskunnan Suomi 100 -työryhmälle

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi esittää, että eduskunta päättää juhlapäätöksellään tukea nuorten osallisuutta ja jokaisen nuoren mahdollisuutta vähintään yhteen harrastukseen varallisuudesta riippumatta.

Vanhempien tulot ja koulutus ohjaavat voimakkaasti nuorten harrastusmahdollisuuksia. Yli kolmannes nuorista on jättänyt aloittamatta jonkin harrastuksen rahan puutteen vuoksi ja vieraskielisistä nuorista lähes puolet. 17 prosenttia nuorista on jättänyt myös tapaamatta ystäviään rahanpuutteen vuoksi.(1) Tuoreen selvityksen mukaan harrastusten hinnat ovat viime vuosina nousseet. (2)

Jokainen nuori tarvitsee mahdollisuutta mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan ja ystävien tapaamiseen perhetaustasta riippumatta. Harrastukset ja niissä onnistuminen ovat nuorille tutkitusti keskeisimpiä myönteisten elämysten lähteitä. Harrastukset tarjoavat mahdollisuuksia osallisuuden kokemuksiin, oppimiseen, uusiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen. (3) Harrastukset luovat perustaa myös nuoren myöhemmälle toiminnalle yhteiskunnan ja yhteisöjen jäsenenä, opinnoissa ja työelämässä.

Nuorille on oltava tarjolla maksuttomia, matalan kynnyksen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Harrastamisen täytyy lähteä nuorten omasta halusta, joten tarjolla on oltava tarpeeksi vaihtoehtoja. Nuoret on otettava mukaan päättämään siitä, mitä mahdollisuuksia heille tarjotaan.

Allianssi esittää, että eduskunta tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja osallistumiseen perustamalla juhlarahaston, jonka tehtävä on tukea laajasti nuorten harrastusmahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia sekä nostaa nuoret mukaan päättämään siitä, millaiseen toimintaan varat suunnataan. Rahaston tehtävä on kohdistaa tukea kaikille nuorille pyrkien erityisesti tavoittamaan niitä nuoria, jotka ovat jääneet paitsi harrastusmahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista.

Rahasto voi muun muassa tarjota nuorille harrastusseteleitä, jolloin nuoret voivat itse valita niiden käyttötarkoituksen, tukea olemassa olevia tahoja jotka tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia, täydentää tarvittaessa tarjontaa järjestämällä toimintaa sekä tukea ja edistää maksuttomien harrastus- ja liikuntatilojen tarjontaa eri puolilla maata. Lisäksi rahaston tulee tarjota nuorille yhdenvertaisia ja matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Helsingissä 3.10.2016

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri

1 Nuorisobarometri 2015.
2 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19
3 Nuorten kokemien elämysten yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset. Katarina Löfblom. Turun yliopiston julkaisuja 2013.


Avainsanat: