Allianssin lausunto Valtioneuvoston hanketyön tietojärjestelmätuen kehittämisestä (HAREn uudistaminen)

Uutiset 28.5.2009

 

Valtiovarainministeriölle

Asia: Valtioneuvoston hanketyön tietojärjestelmätuen kehittäminen (HAREn uudistaminen)

Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2009 (VM086:01/2008)

Allianssi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa Valtioneuvoston hankerekisteri HAREsta seuraavaa:

Kansalaisjärjestön näkökulmasta Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn edelleen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Sisällöllisesti ja laajuudeltaan HAREn on oltava johdonmukainen ja tasaveroinen ministeriöstä riippumatta. Erilaisten hankkeiden erottelu olisi myös tärkeää, jotta yksittäinen, asiaan perehtymätön kansalainenkin voisi erottaa, mitkä hankkeista ovat yhteiskunnallisesti tärkeimpiä ja merkittävimpiä.

Jotta HARE toimisi nykyistä paremmin, on siihen oltava riittävästi resursseja niin käyttöjärjestelmän ajan tasalla pitämiseen kuin sisältöjen päivittämiseenkin. Mahdollisessa uudessa HAREssa kansalaisjärjestön näkökulmasta tärkeää on, että hakujärjestelmä on koko valtioneuvoston yhteinen, eikä käyttäjän tarvitse tietää, minkä ministeriön alaista hanketta tai valmisteilla olevaa asiaa hän etsii. Hakuohjelman on siis oltava kaikille erillisille asiankäsittelyjärjestelmille yhteinen.

Allianssin pyytää kiinnittämään erityistä huomiota myös HAREn selkeyteen sekä helppokäyttöisyyteen. Käyttäjäystävällinen tietojärjestelmä palvelee parhaiten kaikkia osapuolia, myös kansalaisjärjestöjä.

Helsingissä 28.5.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: