Allianssin lausunto verohallituksen ohjeeseen talkootyön verotuksesta

Uutiset 16.6.2005

LAUSUNTOMME TALKOOTYÖN VEROTUKSEEN.
VEROHALLITUKSEN OHJE.

Allianssi lausuu huomioinaan seuraavat kohdat eri kappaleisiin:

· talkootyön määrittely verotuksessa -kappaleessa viimeinen kappale (s. 2), joka selvittää työn suorittajaa. Allianssin mielestä tämä kirjaus tulisi esittää selkeämmin, mitä työn määrittelyllä halutaan sanoa. Määritetäänkö tällä veronalaista työstä? Tälloin sana veronalaisesta tulisi lisätä lauseeseen.
· yhdistys suorituksen saajana -kappaleeseen (s. 4) esitetään viimeiseen kappaleesta poistettavaksi sana perustoimintaan. Tämä esitetään korvattavaksi seuraavalla ilmaisulla: Työ voi olla verovapaata talkootyötä, jos palkkio käytetään yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan.
· työn kesto ja luonne -kappaleeseen (s. 5) esitetään poistettavaksi toimeksiantoja sana. Kuuluu: Tällaisia töitä ovat päätöksen KHO…
· kokoavia näkökohtia kohtaan verottoman talkootyön luonteeseen kuuluu toinen kohta esitetään poistettavaksi sanat koko ja käyttöön (s. 6). Lause kuuluisi: – palkkion ohjautuminen yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Koko-sana rajaa liikaa palkkion ohjautumista. On suuria järjestöjä, joissa jaostot tai valiokunnat toimivat pienen yhdistyksen tavoin, eli jaostot voivat kantaa taloudellisen vastuun varainhankinnasta ja kuluista. Ohje ei saisi johtaa sellaiseen tulkintaan, että esimerkiksi yhden jalkapallojoukkueen hyväksi tehty talkootyö katsottaisiin veronalaiseksi talkootyöksi.

Vakuudeksi,
16.6.2005, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: