Allianssin sääntöjä uudistetaan: näin voit vaikuttaa

Uutiset 27.8.2018

Allianssin hallitus on päättänyt käynnistää sääntöuudistuksen valmistelun. Tavoitteena on paitsi päivittää säännöt teknisesti ajan tasalle ja johdonmukaisiksi, myös kirkastaa ja täsmentää Allianssin kohderyhmät, toiminnan tarkoitus, jäsenyyslajit, päätösvallan käyttäjät sekä päätösvallan jakautuminen. Lisäksi voidaan ratkaista mahdolliset muut prosessin aikana esiin nousevat ongelmat.

Kattojärjestön sääntöuudistukseen tullaan osallistamaan laajasti kaikkia nuorisoalan toimijoita. Ensimmäiset pohdinnat aiheesta käytiin jo Allianssin toukokuisessa kevätkokouksessa, ja keskustelua jatkettiin luottamushenkilöiden tapaamisessa 21. elokuuta.  Jäsenjärjestöille ja muille nuorisoalan toimijoille on avattu verkkokysely, jossa voi jättää kommenttinsa ja muutosehdotuksensa nykyisten sääntöjen pohjalta.

Käytyjen keskustelujen ja verkkokyselystä kerätyn aineiston pohjalta sääntöuudistustyöryhmä valmistelee ensimmäisen luonnoksen päivitetyiksi säännöiksi. Luonnosta käsitellään ja sitä työstetään eteenpäin kaikille nuorisoalan toimijoille avoimessa kokouksessa 20.9.2018 klo 16-19 Allianssi-talolla, tervetuloa!

Sääntöuudistuksen aikataulu:

9.5.2018 Kevätkokous: Lähetekeskustelu
22.5.2018 Hallituksen kokous: Lähetekeskustelu, sääntötyöryhmän nimitys
15.8.2018 Hallituksen kokous: Prosessin hyväksyminen
21.8.2018 Luottaristartti: Lähetekeskustelu
29.8.2018 Toimistokokous: Lähetekeskustelu
elokuu Verkkokysely avataan
elokuu Luottariryhmien kommenttien kerääminen
16.9.2018 Verkkokysely suljetaan
Sääntötyöryhmä työstää ensimmäisen luonnoksen
20.9.2018 Avoin sääntötyöryhmän kokous: Työstetään luonnosta eteenpäin
Sääntötyöryhmä työstää seuraavan luonnoksen ja lähettää sen kommentoitavaksi jäsenjärjestöille
17.10.2018 Sääntötyöryhmän esitys työvaliokunnalle
29.10.2018 Hallitus päättää esityksestä syyskokoukselle
Muutosesitys lähetetään esitarkastukseen PRH:hon
29.11.2018 Syyskokous hyväksyy sääntömuutoksen

Lisätietoja sääntöuudistustyöryhmältä: hallituksen jäsen, työryhmän puheenjohtaja Santeri Lohi (lohisanteri@gmail.com) ja toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm (anna.munsterhjelm@alli.fi) .


Avainsanat: