Allianssin syyskokous: Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus harrastukseen

Uutiset 18.11.2014

Parhaillaan vietettävä Lapsen oikeuksien viikko huipentuu 20. marraskuuta Lapsen oikeuksien päivään. Sopimuksen 25-juhlavuoden teemana on lapsen ja nuoren oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (artikla 31). Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokoukseen kokoontuneiden lapsi- ja nuorisojärjestöjen mielestä jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen varallisuudesta riippumatta.

Mielekäs vapaa-aika edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja vapaa-ajan sisällöt linkittyvät yksilön hyvinvoinnin lisäksi yhteisöllisyyden lisäämiseen. Lapsen ja nuoren pääsy yhdenvertaisesti vapaa-ajantoimintoihin on keskeinen oikeus, jonka merkitystä ei tule aliarvioida. Tätä oikeutta ei tule rikkoa riittämättömien resurssien, liian kalliiden osallistumismaksujen tai vapaa-ajan toimintaan osoitettujen tilojen puutteen vuoksi.

Selvitysten mukaan nuoret korostavat harrastusten ja vapaa-ajan yhteisöllisyyden merkitystä ulkopuolisuuden ehkäisyssä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla, myös syrjinnän vaarassa olevilla nuorilla tai vähävaraisista perheistä tulevilla, on oltava yhdenvertainen mahdollisuus monipuoliseen harrastustoimintaan. Lisäksi Allianssi vaatii, että nuorten liikunnallista, kulttuurista ja omaehtoista harrastustoimintaa edistetään. Omaehtoisen harrastamisen toteuttamiseen tarvitaan sille osoitettuja saavutettavia, ilmaisia ja avoimia tiloja, joiden suunnittelussa nuorten on oltava mukana.

Tarvitaan yhtenäisiä käytäntöjä julkisten tilojen hyödyntämiseksi nuorten vapaa-ajalla. Nuorten kokoontumiseen ja ryhmätoimintaan sopivat julkiset tilat, kuten koulut, on oltava edullisesti myös nuorisojärjestöjen käytössä. Nykyisellään vuokraamisen käytännöt vaihtelevat kunnasta tai virkamiehestä toiseen. Lisäksi tilojen vuokraamisen säännöt ja säädökset ovat usein koukeroisia, vaikka kyseessä olisi pieni tapahtuma.

Moniin suosittuihin harrastuksiin liittyy kalliita osallistumis- ja välinemaksuja. Jotta mahdollisuus harrastaa ei riipu liiaksi vanhempien tai nuoren maksukyvystä, on tarjolla oltava riittävästi maksuttomia vaihtoehtoja. Harrastusmahdollisuuksia on oltava tarjolla niin pienillä kuin suurillakin paikkakunnilla. Lapsi- ja nuorisojärjestöt tarjoavat nuorille monipuolista, osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa, joka tukee nuoren identiteettiä kokonaisvaltaisesti.

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sitoutuneet valtiot ovat velvollisia toteuttamaan sopimuksen artikloja sekä raportoimaan sopimuksen toteuttamisesta. Lapsi- ja nuorisotyötä tekeville järjestöille osoitetut resurssit ja toiminnan tilat mahdollistavat sopimuksen mukaisen lapsen oikeuksien toteutumisen, sekä lasten ja nuorten yhdenvertaisen oikeuden erimuotoiseen vapaa-aikaan.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokous


Avainsanat: