Allianssin syyskokous: Nuorten hyvinvointi rakennetaan tai romutetaan kunnissa

Uutiset 18.11.2015

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuorisojärjestöt kehottavat päättäjiä kauaskatseisuuteen, kun nämä suunnittelevat säästöjä kuntien palveluista. Lapset ja nuoret ovat kuntapalveluiden suurin käyttäjäryhmä. Kun lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita suunnitellaan tai niihin ollaan tekemässä säästöjä, on valmistelussa hyödynnettävä nuorten kokemusta. Nuorilla on omakohtaista tietoa palvelutarpeista. He myös huomaavat ensimmäisenä leikkausten ennakoimattomiakin vaikutuksia.

90-luvun laman virheitä ei pidä tehdä uudestaan. Laman aikana tehdyt lyhytnäköiset leikkaukset tulivat kalliiksi niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Leikkaukset koulutuksesta, nuorisotyöstä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista voimistivat nuorten syrjäytymiskehitystä ja tarve kalliille korjaaville palveluille moninkertaistui.

Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset vähentävät lasten ja nuorten yksilöllistä kohtaamista ja ohjausta. Tämän lisäksi hallituksen suunnittelema kuntien velvoitteiden purkaminen koskee suurta joukkoa nuorten arjen kannalta tärkeitä palveluita. Esimerkiksi nuorisotyö, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kirjastot ja vapaa sivistystyö ovat uhattuna. Nämä palvelut ovat tärkeitä erityisesti niille nuorille, joiden vanhemmat eivät pysty maksamaan kalliita harrastusmaksuja.

Nuorisojärjestöt korostavat, että juuri taloudellisesti vaikeina aikoina kaikille nuorille suunnattua, maksutonta ja ohjattua vapaa-aikaa tulee vahvistaa, ei leikata. Kun kotona on ongelmia, vapaa-ajan ohjattu toiminta ja siinä kohdatut aikuiset tukevat nuorta. Ennaltaehkäisy on pitkällä aikavälillä säästöä ja maksaa itsensä takaisin.

Kuntien tärkeisiin palveluihin kohdistuvien leikkausten vaikutukset kasaantuvat samoille ihmisille, erityisesti vähävaraisille perheille, lapsille, nuorille ja vanhuksille. Myös erot kuntien välillä voimistuvat – vähävaraisimmissa kunnissa leikkaukset toteutuvat laajempina.

Viisainta säästöä on ennaltaehkäisyyn panostaminen. Esimerkiksi nuorisotyön osuus kunnan budjetista on pieni, keskimäärin 0,5 %. Siitä leikkaamalla saadaan aikaan vain pieniä säästöjä nyt mutta suuri lasku tulevaisuudessa.

Nuorisojärjestöt muistuttavat, että säästö väärässä paikassa on huomisen velkaa. Hyvinvoivat lapset ja nuoret pystyvät rakentamaan koko yhteiskunnan hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Eero Rämö, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, eero.ramo(at)alli.fi, 040 539 2737

Pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, olli.joensuu(at)alli.fi, 045 139 2350

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 123 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: