Allianssin syyskokous: Veikkausvoittovaroilla ei saa paikata valtion budjettia

Uutiset 8.11.2011

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on huolissaan valtiontalouden kehyspäätöksen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin ja nuorisotyön tulevaisuuteen Suomessa. Kehyspäätöksen mukaan nuorisotyön rahoituksesta on tämän hallituskauden aikana säästettävä 6 miljoonaa euroa.

Valtion budjetissa nuorisotyötä rahoitetaan kahdelta momentilta. Suurin osa nuorisotyön rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Vuoden 2012 budjetissa tämä on 52 miljoonaa euroa. Budjettivaroista rahoitetaan nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Nuorisotyön budjettirahoitusta lisättiin budjettiriihessä varauksilla nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Vuonna 2012 nuorisotyötä rahoitetaan budjettivaroin 17 miljoonalla eurolla, mistä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen on varattu 70 prosenttia.

Veikkauksen tuotto jaetaan lakisääteisesti tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoittamiseen, eikä valtio saa tehdä säästötoimenpiteitä tästä nuorisotyön rahoitusosuudesta. Tällöin nuorisotyön rahoitussäästöt on otettava verovaroista, joilla rahoitetaan tällä hetkellä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Näitä toimintoja rahoitetaan jo tälläkin hetkellä erilaisista siirtomäärärahoista ja vuosittain päätettävistä erillismäärärahoista.

Hallituksen kehyspäätös tarkoittaa käytännössä sitä, että vasta lakisääteistetty etsivä nuorisotyö siirretään verorahoituksesta veikkausvoittovaroihin. Veikkauksen tuotot ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti, mutta Veikkauksen tuoton kasvusta ole jatkossa mitään takuita.

Jos ja kun nuorisotyön rahoituksen 6 miljoonan euron leikkaus toteutetaan siirtämällä etsivän työn rahoitus veikkausvoittovaroihin, se leikkaa väistämättä järjestöjen ja kuntien tekemän ehkäisevän nuorisotyön rahoitusta. Samalla leikkaukset uhkaavat moniammatillista työpajatoimintaa.

Vuoden 2012 valtion budjettiesitys nostaa jälleen arpajaisveroa. Arpajaisvero on kymmenkertaistettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on siirtänyt veikkausvoittovaroja edunsaajilta valtion kassaan. Arpajaisveroa ei pidä jatkuvasti korottaa ja käyttää valtion rahoituskanavana.

Alati muuttuvan taloustilanteen vaikutukset reaalitalouteen ovat ymmärrettäviä ja nuorisotoimialankin toimintoja joudutaan sopeuttamaan muuttuviin olosuhteisiin. On kuitenkin vältettävä kohtuuttomia leikkauksia kansalaisten yhdenvertaisiin peruspalveluihin. Budjettivalmistelussa on aiempaa tärkeämpää arvioida nuorisovaikutuksia ja sukupolvipolitiikan toteutumista.

Laadukkaalla ja ammatillisella nuorisotyöllä on suuri merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä jo silloin, kun ongelmat ovat vielä ratkaistavissa. Nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi aikuisen läsnäoloa ja tukea. Nuorisotilat, ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät, vapaaehtoiset ja järjestötoiminta luovat pysyvyyttä ja turvaa nuorelle, vahvistaen nuoren hyvinvointia ja osallisuutta.

Allianssin syyskokous 8.11.2011


Avainsanat: