Allianssin varapuheenjohtajaksi Henna Pursiainen – järjestön uudeksi nimeksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Uutiset 29.11.2018

Allianssi valitsi syyskokouksessaan 29.11. järjestön varapuheenjohtajaksi Henna Pursiaisen, 26. Kausi on kaksivuotinen. Allianssin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosin. Kokouksessa päätettiin myös sääntömuutoksesta, jonka seurauksena järjestön virallinen nimi muuttuu muotoon Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Pursiaista varapuheenjohtajaksi esittäneet järjestöt olivat Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry. Allianssin puheenjohtajana jatkaa Elisa Gebhard vuoden 2019 loppuun.

Allianssilla on 130 jäsenjärjestöä, jotka käyttävät valtaansa yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa varsinaisina jäseninä. Sääntöuudistuksen myötä Allianssilla voi olla jatkossa myös yhteisöjäseniä, jotka ovat nuorisotoimintaa harjoittavia oikeushenkilöitä, esimerkiksi kuntia ja seurakuntia. Yhteisöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaiseksi tai yhteisöjäseneksi voi hakea Allianssin nettisivuilla.

Allianssin virallinen nimi on jatkossa suomeksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, ruotsiksi Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf ja englanniksi Finnish National Youth Council Allianssi.

Uusitut säännöt ovat luettavissa Allianssin nettisivuilla. Tärkeimmät uudistukset nimenmuutoksen lisäksi ovat hallituksen jäsenten määrän pieneneminen yhdeksään jäseneen ja yhdeksään varajäseneen sekä luopuminen henkilöjäsenyydestä jäsenlajina.

Syyskokous valitsee vuosittain myös puolet Allianssin hallituksesta. Uudet hallituksen jäsenet ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

 • Kasurinen Riina, AFS Intercultural Programs Finland ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto – Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi ry – OSKU ry (Jokinen Ilmo, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Music Against Drugs ry, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Nuorten Palvelu ry, Nyyti ry, Suomen Mielenterveysseura ry, YAD Youth Against Drugs ry)

 • Lehtonen Mikael, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (Hynönen Iiris, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry)

 • Malmi Katri, Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry, Suomen ekumeeninen neuvosto ry, Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry, Suomen NNKY-liitto ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden, Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp (Niiles Jaakko, Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry, Suomen ekumeeninen neuvosto ry, Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry, Suomen NNKY-liitto ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden, Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp)

 • Sundman Robert, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (Törmänen Valtteri, Vihreät Nuoret ry)

 • Tiainen Miika, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Nyyti ry (Niemi Hanna, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Vasemmistonuoret ry, Vasemmisto-opiskelijat ry)

 

Hallituksessa jatkavat seuraavat jäsenet (valittu syyskokouksessa 2017):

 • Nicholas Kujala, Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom (Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL)

 • Sini-Elina Kärsämä, Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö (varajäsen Väinö Tuovinen)

 • Santeri Lohi, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta (Pasi Saarinen, Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö)

 • Silva Loikkanen, Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat – Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL (Tarja Karppinen, Luonto-Liitto)

 • Jaana Tiiri, Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY (Lauri Linna, Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset)

 • Tuomas Tikkanen, Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (Evianna Lehtipuu, Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto)

 

Asiasta antaa lisätietoja toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, p. 040 587 9514.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 130 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kas­vua vastuullisiksi ja yhdenvertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Allianssi vaikuttaa nuorten oikeuksien ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön toimintaedellytysten puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.  Al­lianssi palvelee järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä tehtävää nuorisotyötä ja yhdistää nuorisoalan tekijät. www.alli.fi

 


Avainsanat: