Uutiset

Avoin tervetulokirje uudelle nuorisoasioista vastaavalle ministerille

Uutiset 28.5.2021

Hyvä tuleva nuorisopolitiikasta vastaava ministeri Antti Kurvinen,

Onnittelut valinnasta tiede- ja kulttuuriministeriksi! Ministeriön työnjaossa vastuullanne on myös nuorisopolitiikka, jonka tiimoilta odotamme merkityksellistä ja antoisaa yhteistyötä.

Erityisen tärkeitä teemoja tällä vaalikaudella ovat olleet nuorten asema koronakriisissä, osallisuus, harrastusmahdollisuudet, syrjäytymisen ehkäisy, mielenterveys ja työllisyys. Nuorisoalan toimintaedellytysten osalta olennaisia ovat olleet rahoituspohjan varmistaminen rahapelituottojen laskiessa. Lisäksi avustuskäytäntöjä uudistetaan merkittävällä tavalla. Nämä teemat ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa.

Nuorisoalan kattojärjestönä otamme kantaa ja vaikutamme mielellämme kaikkiin yllä mainittuihin teemoihin. Nuorisoala pyrkii luonnollisesti joka päivä myös omilla toimillaan luomaan myönteisiä ratkaisuja yllä mainittuihin teemoihin: esimerkiksi harrastamisen mahdollistamiseksi, nuorten mielenterveyden vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lisäksi meillä kattojärjestönä on omia, akuutteja ja pitkäkestoisempia tavoitteita. Olemme juuri päivittäneet tavoiteohjelmamme yhteistyössä jäsentemme kanssa. Toivomme, että voimme edistää myös näitä tavoitteita tulevaisuudessa yhdessä. 

Tavoiteohjelmassamme on esitelty nuoriin liittyvän politiikan olennaisia tavoitteita kahdeksalla eri osa-alueella. Ne ovat: 

  • Osaaminen ja kiinnittyminen yhteisöön: nuoret saavat kehittää itseään ja heidän osaamisensa tunnistetaan
  • Työllisyys: nuoret kiinnittyvät reiluun työelämään
  • Sosiaaliturva: yhteiskunta tukee joustavasti ja kannustavasti nuorten toimeentuloa
  • Osallisuus: nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: nuoret ovat sekä keskenään että suhteessa muihin ikäryhmiin yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia
  • Nuorisoalan resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset: nuorisoalalla ja kansalaisyhteiskunnalla on riittävät edellytykset tukea nuorten hyvinvointia
  • Terveys: nuoret voivat hyvin ja pahoinvoinnin kasautuminen pysähtyy
  • Ympäristö: ympäristöpolitiikkaa tehdään tulevien sukupolvien ehdoilla

Kaikki tavoitteet eivät ole suoraan nuorisopolitiikan osa-alueita, mutta kaikki teemat vaikuttavat olennaisesti nuorten asemaan ja hyvinvointiin. Nuoriin liittyvä politiikka on aina luonteeltaan poikkihallinnollista ja monialaista. Toivommekin, että pystytte uudessa roolissanne edistämään myös valtioneuvoston sisällä nuorten asemaa suhteessa muihin hallinnonaloihin kuin OKM:n ja nuorisopolitiikan hallinnonaloihin.

Nuorisoala on kaikessa työssänne mieluusti tukena. Meihin voi olla yhteydessä mihin tahansa nuoriin liittyvissä asioissa. Parhaiten nuorten asemaa ja hyvinvointia edistetään yhteistyöllä.

Tervetuloa töihin nuorten puolesta!

 

Helsingissä 28.5.2021

 

Iiris Hynönen            Ilmari Nalbantoglu

Va. puheenjohtaja    va. toiminnanjohtaja

 


Avainsanat: