Blogi: Onnistuivatko Ohjaamot ja mitä seuraavaksi?

Uutiset 13.2.2020

Noin 70 paikkakunnalla toimivat kuntien, TE-toimistojen ja erilaisten hankkeiden rahoittamat Ohjaamot ovat koonneet nuorten tarvitsemia palveluita saman katon alle vuosista 2014-2015 alkaen. Ohjaamoissa nuori on saanut henkilökohtaista tukea elämänhallintaan ja urasuunnitteluun, ohjausta oikean opiskelualan valintaan, tukea niin asumiseen kuin sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen.Tänä keväänä eletään Ohjaamojen kannalta ratkaisevia aikoja. 

Ohjaamoja koordinoinut Kohtaamo-hanke päättyy vuoden lopussa, eikä toiminnan tulevaisuudesta ole varmuutta. Marinin hallitusohjelmaan on nuorisotakuuseen liittyen kirjattu, että hallitus vahvistaa Ohjaamo-palveluita sekä nuorten työpajatoimintaa.

Ohjaamojen toiminnassa esiintyy valtavasti vaihtelua. Pienimmillään toiminta voi olla kunnan etsivän nuorisotyöntekijän ja TE-toimiston nuorista vastaavan työntekijän vastuulla. Tällöin Ohjaamoa tehdään oman toiminnan ohessa, muutama tunti viikossa. Suurimmillaan Ohjaamot kokoavat laajasti kunnan nuorisotyön, sosiaali- ja terveystoimen, TE-palvelujen, sekä järjestöjen ja yritysten toimintaa saman katon alle ja yhteyden saaminen verkossa on mahdollista.

Helmikuun aikana odotetaan julkaistavaksi “Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa” -tutkimus, joka avaa sekä Ohjaamojen toiminnan tuloksia että esittää toimenpiteitä, joilla Ohjaamot saadaan vakiinnutettua osaksi nuorten palvelujärjestelmää.

Kokosimme neljä tavoitetta, joiden toteutuessa Ohjaamojen tekemä työ vahvistuu ja nuorten valmiudet työllistyä ja löytää oma paikkansa yhteiskunnassa paranevat.

1. Riittävä ja hyvin koordinoitu tuki

Ohjaamoja on tuettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Kohtaamo-hankkeen ja erilaisten EU-rahoitteisten hankkeiden avulla. Vaikka suurin osa Ohjaamojen toiminnoista on kunnan palveluita, on valtakunnallisella koordinaatiolla ja rahoituksella mahdollistettu alueellisesti yhdenvertaisempia ja monipuolisempia palveluja.

Ohjaamojen ydintehtävänä on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Allianssin mielestä luontevimmin Ohjaamojen pysyvä koordinaatio- ja tukitehtävä istuisi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Nykytilanteessa nuorten syrjäytymisen vähentämistä on mahdoton johtaa, sillä siihen liittyvät politiikkatoimet ovat jakautuneet usealle ministerille ja useaan ministeriöön. Yhdelläkään taholla ei ole riittävää käsitystä – tai vastuuta – nuorten hyvinvoinnin kokonaisuudesta.

Ohjaamot tarvitsevat ja ansaitsevat oman tukirakenteensa. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tai TE-toimistojen tarjoama maahanmuuttajien kotoutumispalvelu ovat luonteeltaan työllistymiseen ja aktivointiin tähtääviä palveluja. Niiden perusajatus on merkittävästi erilainen, kuin Ohjaamojen monialaisen työn, valmentamisen ja rinnallakulkijuuden.

2. Mielenterveyspalvelut ovat saatavilla

Nuoret aikuiset päätyvät yhä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden takia. Terapia- ja muihin mielenterveyspalveluihin pääsy koetaan hankalana. ONNI- ja Arki haltuun -hankkeilla on kehitetty ja vahvistettu leimaamatonta nuorten mielen hyvinvoinnin ja arjen toimintakyvyn valmennusta Ohjaamoissa. Nuorten kriittisesti tarvitsemia palveluja ei kuitenkaan voida ikuisesti paikata hankerahalla, vaan psykososiaalinentuki ja sosiaalityön osaaminen on kytkettävä Ohjaamoihin. Osana juuri julkaistun mielenterveysstrategian toteuttamista tuleekin ratkaista, miten Ohjaamojen kautta voidaan tarjota psykososiaalista tukea. Näkökulma on syytä pitää mielessä myös työllisyyden kuntakokeiluissa.

3. Ohjaamolaki

Ohjaamoissa erityisesti asiakkaiden hallinnan ja viranomaisten välillä tietojen yhdistäminen on nykyisellään lähes mahdotonta. Ohjaamot ovat kokeilukulttuurin tulos, ja ehkä juuri siksi lakia, jolla niiden toimintaa tai niissä saatavia palveluja määriteltäisiin, ei vielä ole. Jotta jokaisen nuoren on mahdollista saada palveluja tasavertaisesti ja tiedonsiirto ohjaamotyöntekijöiden välillä mahdollistuu, tarvitaan Ohjaamoille oma lainsäädäntö, jossa myös määritellään yleiset kriteerit toiminnalle. Tietojen yhdistäminen ja mahdollisesti yhteinen asiakasrekisteri mahdollistaisivat myös toiminnan tulosten vertailtavuuden ja näkyväksi tekemisen.

4. Nuorisotyön rooli säilyy

Ohjaamot ovat paljon enemmän kuin “nuorten työkkäri” tai työllisyyspoliittinen toimenpide. Ohjaamojen työote on ns. nuorisotyöllinen. Se tarkoittaa esimerkiksi nuorten kokonaisvaltaista huomioimista ja sellaista työntekijän osaamista, jonka avulla nuori itse kykenee ottamaan kantaa häntä koskeviin tavoitteisiin tai palveluihin. Nuorisotyöllistä työotetta toteuttava työntekijä kunnioittaa nuoren asiantuntijuutta omasta elämästään. Näin toimimalla nuorten työllisyyttä voidaan tukea ja nuorten syrjäytymistä vähentää.

 

Katja Asikainen
Kirjoittaja on Allianssin kotimaan vaikuttamisen asiantuntija


Avainsanat: