Blogi: EU:n elvytyspaketista kohdennettava nuorten hyvinvointiin varoja

Blogit 25.9.2020

EU:n jäsenmaat hyväksyivät heinäkuussa valtavan rahoitus- ja elvytyspaketin. Etenkin koronakriisistä toipumiseen tarkoitettu elvytyspaketti on EU:n historiassa poikkeuksellinen. Kyseessä on 750 miljardin paketti, josta osa jaetaan jäsenvaltioille lainoina ja osa suorana tukena. Suomelle tukea voidaan odottaa tulevan elvytyspaketista noin 2,5 miljardia ja muista ohjelmista noin 0,7 miljardia. Hallitus ja eduskunta pohtivat syksyn mittaan, mihin varat tulisi ohjata, komission maakohtaiset suositukset huomioon ottaen.

Tähän asti keskustelu kotimaassa on pyörinyt etenkin sen ympärillä, kuinka paljon mikäkin maa paketista maksaa ja saa ja mikä olisi oikea suhde lainan ja suoran tuen välillä. Tätäkin keskustelua tärkeämpänä näen sen, että raha käytetään Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin kohteisiin. Ilman hyvinvoivia nuoria tänään, ei meillä ole hyvinvoivaa Suomea tai Eurooppaa huomenna. Siksi merkittävä osa elvytyspaketista tulisi kohdentaa nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin. Jopa elytyspaketin nimi “Next Generation EU” viittaa tulevien sukupolvien merkitykseen.

Koronakriisi iski pahiten juuri nuoriin ikäluokkiin. Allianssin ja muiden yhteistyökumppaneiden keväällä toteuttama kyselytutkimus #mpkorona kertoi karua kieltä pandemian vaikutuksista nuorten elämään. Mielenterveysongelmat ovat pahentuneet, oppiminen heikentynyt ja nuorisotyöttömyys lisääntynyt. Syksyn mittaan olemme saaneet kentältä yhä huolestuttavampia viestejä siitä, miten nuorten pahoinvointi on entisestään eskaloitunut ja koronan myötä ne nuoret, joilla meni jo valmiiksi huonommin, ovat ajautuneet yhä vaikeampaan tilanteeseen. Tulevaisuus ei näytä valoisalta, kun mietitään myös sitä taloudellista ja ekologista velkaa, joka nuorten ikäpolvien kannettavaksi on kaatumassa.

Siksi koronasta toipumiseen tarkoitetun Next Generation EU -elvytyspaketin varoja tulisi merkittäviltä osin suunnata juuri nuoriin. Meidän tulee painottaa etenkin koulutusta ja tutkimusta, nuorisotyöllisyyttä, mielenterveyttä sekä ilmastotoimia. Siksi esimerkiksi Erasmus+ ja Horisontti -ohjelmia tulisi merkittävästi kasvattaa. Eurooppalaista nuorisotakuuohjelmaa tulee jatkaa ja myös nuorten yrittäjyyteen panostaa uusien työpaikkojen luomiseksi. Terveydenhuollossa painopisteen tulee olla ennakoivassa työssä, mitä myös Suomen laadukas nuorisotyö tukee. Terapiatakuu tulisi lanseerata hoitoonpääsyn helpottamiseksi. 

Ylipäänsä nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja myös tällaisissa isoissa taloudellisissa päätöksissä tulee kasvattaa. Suomen valtion tulee näyttää esimerkkiä nuorten kuulemisessa ja ottaa nuorisoalan toiveet huomioon elvytyspaketin varoja jaettaessa. Allianssin elokuussa järjestämä Nuorten EU-huippukokous ehdottaa, että Suuri valiokunta kuulee säännöllisesti nuoria ja myös ministerit järjestävät pyöreän pöydän tilaisuuksia nuorten kanssa. Allianssi on aina valmis auttamaan tällaisten mahdollisuuksien luomisessa ja nuorten äänen esilletuomisessa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Janika Takatalo

kirjoittaja on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija, jonka mielestä EU:n tulevaisuudesta ei voida keskustella ilman nuoria

 


Avainsanat: