Blogi: Kohti yhdenvertaista kansainvälisyyttä

Blogit 15.10.2020

Erasmus-ohjelma on jo yli 30 vuoden ajan kansainvälistänyt Eurooppaa ja avartanut varsinkin nuorten eurooppalaisten näköaloja. Yli yhdeksästä miljoonasta osallistujasta noin puolet on ollut korkeakouluopiskelijoita, mutta kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ovat päässeet harjoittamaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijat, nuorisovaihtoihin ja vapaaehtoispalveluun osallistuvat nuoret sekä opetus- ja nuorisoalan työntekijät.

Nykyisen Erasmus+ -ohjelman, kuten muidenkin Euroopan Unionin ohjelmien 7-vuotinen ohjelmakausi on päättymässä tämän vuoden lopussa. Erasmus-ohjelman rahoituksen on esitetty vähintään kaksinkertaistuvan ensi vuoden alusta vuoteen 2027 jatkuvalla uudella ohjelmakaudella, mutta viralliset päätökset Erasmus+ ohjelmasta jäävät marras-joulukuuhun. Koko EU:n monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluja ovat  haastaneet koronapandemian lisäksi mm. oikeusvaltioperiaate ja ilmastokysymykset. 

Uudessa Erasmus-ohjelmassa koulutus ja nuoriso ovat keskeisiä tekijöitä pyrittäessä saavuttamaan turvallinen, kestävä, sosiaalinen ja vahvempi Eurooppa. Ohjelmaa on kehitetty nykyisen pohjalta lisämausteena toiminnan laajentaminen, joustavuus ja digitaalisuus. Erittäin positiivista on inklusiivisuuden painottaminen, eli yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille koulutusasteille sekä ohjelman suuntaaminen erityisesti myös niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia hankkia kansainvälisyysosaamista. 

Erasmus-ohjelmalla on ollut merkittävä rooli kansainvälisemmän ja avoimemman Euroopan luomisessa. Uudella ohjelmakaudella se toivottavasti pystyy vastaamaan entistä paremmin ajan haasteisiin ja lisäämään yhä useamman nuoren valmiuksia, työllistyvyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Lisäresurssia tarvitaankin varsinkin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä sukupuolesta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta, erityisryhmään kuulumisesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi nuorisoalan toimijoiden asiantuntemusta liittyen nuorten elämänhallintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen pitää hyödyntää Erasmus-ohjelman (ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman) suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä niin kansallisella kuin Euroopan tasollakin. 

Viimeistään uuden ohjelmakauden alkaessa kannattaa nuorisoalan toimijoiden ottaa haltuun  EU:n nuoriso-ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet niin nuorille kuin nuorten parissa toimiville. 

Lopuksi vinkki kansainvälisistä kokemuksista inspiroitumiseen: klikkaa itsesi mukaan tällä viikolla vietettäville Erasmus-päiville osoitteessa https://www.erasmusdays.eu/     

#ErasmusDays 15.-17.10.2020.

 

Tiina Hokkanen
Kirjoittaja on Allianssin nuorisovaihdon nuorisovaihtovastaava, jonka mielestä joskus pitää matkustaa kauas nähdäkseen lähelle.

 


Avainsanat: