Blogi: Till alla er som lägger andras och samhällets behov före era egna!

Blogit 4.12.2020

Idag firar vi den internationella frivilligdagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma alla som alla som  genom sin tid och sitt engagemang gör den här världen till en lite bättre plats.  Det finns de som de som ordnar fritidsaktiviteter för unga, de som planterar träd, delar ut mat till de som behöver det och de som ordnar egna välgörenhetskampanjer. Man kan engagera sig i frivilligverksamhet på oändligt många sätt, och alla sätt är lika viktiga. 

Jag själv har fått erfarenhet av frivilligt arbete genom frivilliga brandkåren (FBK). Frivilliga brandkårerna har inte endast en viktig uppgift inom räddning utan de erbjuder även unga en möjlighet att engagera sig i en meningsfull hobby. De flesta FBK föreningarna i Finland har gratis ungdomsverksamhet, som även jag fått ta del av under tonåren. Jag har som tonåring träna upp mina kunskaper inom första hjälpen kunskaper, fått lära mig hur brandsläckning går till och vara på läger på Åland och i Hangö med en massa andra unga. Allt detta tack vare fantastiska ungdomsledare som ordnade programmet och FBK:nas kvinnoavdelningar som gjorde god mat åt oss. Detta alltså på det att de hade jobb, utryckningar och familj. De orkade och ville satsa på ungdomarna. Jag är tacksam för allt de gjorde. Detta är bara ett av många exempel på vad människor gör för andra och för samhället, utan att någon ber om det. 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla ungdomsledare på FBK:n, scoutledare, hobbyföreningsaktiva föräldrar som ställer upp och alla frivilliga ungdomsledare i hela världen! Ni gör allting möjligt för unga. Ni stöder, lyssnar och ger ungdomar en trygg grund att stå på, och för det kan jag inte tacka er nog.

Och som andra vill jag påminna er om att tacka alla som gör frivilligt arbete. Jag vet att de hör det allt för sällan

Willjam Fagerström
Skribenten är Allians evenemangs- och servicesekreterare och han har haft möjlighet att på nära håll se frivilligt arbete.

 


Avainsanat: