Blogi: Vaalikonetapaus – mitä otamme opiksi?

Blogit 17.2.2021

Allianssin ja nuorisoalan järjestöjen yhteinen vaalikone on aiheuttanut keskustelua erityisesti Twitterissä. Pääosin vaalikone on saanut myönteisen vastaanoton, mutta keskusteluun liittyy myös harmillinen osuus: osa poliittisista nuorisojärjestöistä on kokenut, että heidät on sivuutettu vaalikoneen valmistelusta. Olen tästä tilanteesta todella pahoillani. Uskon taustalla olevan väärinymmärryksen tai teknisen ongelman. Jatkossa parannamme entisestään yhteydenpitoamme.

Allianssin tuottama Nuorten vaalikone on nuorisoalan iso yhteinen ponnistus, joka on tehty yhteistyössä 29 järjestön kanssa. Meille järjestönä ja minulle henkilökohtaisesti on tärkeää, että se myös koetaan aidosti koko alan yhteiseksi työksi. Allianssin toiminnan ytimessä on osallisuus ja osallistaminen. Koska osa poliittisista nuorisojärjestöistä kokee, että heitä ei ole riittävästi osallistettu vaalikoneprosessissa, meillä on todella parannettavaa yhteydenpidossa. Kokemuksia ei voi kieltää.

Samalla on kuitenkin syytä todeta, että asiaan liittyy väärinkäsityksiä ja/tai teknisiä ongelmia. Allianssi todella on kutsunut kaikki mukaan: Vaalikonettamme on suunniteltu ja valmisteltu yhteistyössä jäsentemme kanssa Nuorten äänestysaktiivisuuden yhteistyöryhmässä, johon myös kaikki jäseninämme olevat poliittiset nuorisojärjestöt kutsuttiin. Joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana lähetimme aiheesta useita sähköpostiviestejä ja kutsuja tapaamisiin. Tämän lisäksi vaalikonekumppanuuteen oli myös kaikille halukkaille avoin haku, jota mainostettiin muun muassa Allianssin nettisivuilla, Allianssin jäsenille suunnatuissa uutiskirjeissä, Allianssin some-kanavissa sekä erikseen jäsenillemme tarkoitetuissa Facebook-ryhmissä. 

Kuvaan tätä, jotta prosessista, jolla olemme suunnitelleet ja toteuttaneet vaalikonetta syntyy oikea kuva: olemme pyrkineet osallistamaan kaikki ja viestimään asiasta mahdollisimman monipuolisesti. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että ainakaan yksi järjestö ei löydä kutsujamme sähköposteistaan. Uskon täysin heidän vilpittömyyteensä ja olen pahoillani siitä epäreiluuden ja ulkopuolelle jäämisen kokemuksesta, jonka tilanne on aiheuttanut. Koska me olemme lähettäneet postia, mutta heidän sähköpostissaan näitä viestejä ei löydy, oma oletukseni on, että kyseessä on jokin tekninen ongelma tai inhimillinen erehdys. 

Joka tapauksessa otamme Allianssina tästä tapauksesta opiksemme ja parannamme edelleen yhteydenpitoa jäseniimme. Meille on tärkeää, että kaikki pääsevät mukaan yhteisten toimien suunnitteluun ja toteutukseen, sillä nuorisojärjestöillä ja nuorten parissa toimivilla järjestöillä on yhteinen päämäärä – olemme kaikki nuorten puolella.

 

Ilmari Nalbantoglu
Kirjoittaja on Allianssin vt. toiminnanjohtaja


Avainsanat: