Blogivieras: Ilmastotekojen aika on nyt

Blogit 3.2.2020

Nuorten ilmastoliike on vihdoin muuttanut näkyväksi toiminnaksi sen, mitä tiede on yrittänyt kertoa meille jo pitkän aikaa. Ilmastokriisi ei odota seuraavaa hallitusta tai parempia taloudellisia aikoja, vaan tekoja juuri nyt.

Niin kauan kuin ilmastotoimet eivät näy lakien säätämisenä, valtaa käyttävät ihmiset epäonnistuvat meidän suomalaisten suojelemisessa. Nuorille ihmisille tämä näyttäytyy erityisen selvänä, sillä kyse on sekä meidän että tulevien sukupolvien tulevaisuudesta.

Tarvitsemme lainsäädännöllistä ohjausta ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen sekä oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämistä kaikilla tasoilla. Vain näin turvaamme planeetalle myös tulevaisuuden.

Vaadimme, että vuonna 2030 elämme Suomessa, joka on ottanut merkittäviä askelia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja on ensimmäisten maiden joukossa matkalla kohti kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ilmastoteot on toteutettu niin, että ihmisoikeudet ja globaali oikeudenmukaisuus toteutuvat ja ettei yhteiskunnallinen eriarvoisuus ole kasvanut.

Nuoret eivät halua kuulla, että he ovat oikeassa, mikäli se ei näy käytännön toimissa. Kuten me kaikki tiedämme, ratkaisut ovat olemassa, mutta ne pitää siirtää käytäntöön. Koska vain niillä on todella merkitystä.

Suomen hallituksella näiden käytännön tekojen aika on nyt. Hallituspuolueiden kansanedustajat kokoontuvat helmikuun alussa päättämään toimista, joilla ilmastotavoitteiden ja käytännön toimien välillä ammottavaa kuilua aletaan kuroa umpeen.

Hallitusohjelma sisältää hyviä tavoitteita, mutta ne vaativat toteutuakseen päätöksiä toimista. Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettopäästöt kasvoivat 22 prosentilla vuonna 2018. Näin ei voi enää jatkua.

Vuosikymmenen alku nähdään usein myös uuden alkuna. Onhan 2020-luku kunnianhimoisten ilmastopäätösten vuosikymmen? Vastataanhan ilmastokriisiin teoilla, joilla 1,5 asteen tavoite saavutetaan?

Sara Nyman
Nuorten ilmastodelegaatti


Avainsanat: