Blogivieras: "Työ on auttanut pääsemään takaisin jaloilleni"

Blogit 11.9.2019

”Työ on auttanut pääsemään takaisin jaloilleni.” Näin kertoo useampi Paikka auki -ohjelman kautta töitä saanut nuori. Tutkijana olen seurannut nuorten ja osatyökykyisten kokemuksia työnteosta sote-alan järjestöissä. Vuoden mittainen työsopimus avaa loistavan mahdollisuuden ponnistaa vaikeasta työmarkkina-asemasta kohti jotain parempaa. 

En henkilökohtaisesti tunne ohjelmassa mukana olevia nuoria. Tutkijana en myöskään halua yläviistosta viisastella heidän hyvinvoinnistaan mitään. Minun nuoruudessa (joskus 1980-luvulla) työmarkkinat olivat kovin toisenlaiset. Siksi annan nuorten puhua tässä blogissa omasta puolestaan. Heitä on noin 170 ja he vastailivat viime kesänä kysymyksiin Paikka auki -työn merkityksestä omassa elämässään.

Joillekin kyseinen työ on heidän ensimmäinen työ ikinä, toisille se on erilaisten hankaluuksien keskelle avautuva mahdollisuus koetella omia haaveitaan. Yhteistä kaikille on se, että työpaikan saamisessa on ollut vaikeuksia: työkokemuksen puutetta, uuvuttavaa työnhakua, itsetunnon kolahduksia tai vaikeuksia löytää elämälle suunta. 

Kaksi nuorta kertovat omista kokemuksistaan työsuhteensa alkupuolella:

On valtavan upeaa olla osa työyhteisöä. Taloudellinen tilanne on parempi. Työsuhdetaidot paranevat. Oma osaaminen saa varmennusta.” — ”Kokemukseni tähänastisesta Paikka auki -työsuhteestani on ollut uskomaton enkä voi sanoin kuvailla miten paljon olen saanut. Olen työn kautta oppinut arvostaman itseäni, arvostamaan elämää ja ihmisiä ympärilläni. Olen oppinut työnteon sekä itsestä huolehtimisen merkityksen.

Kertomukset omasta elämäntilanteesta ennen Paikka auki -työsuhdetta ovat monilla karuja: rankkaa työttömyyttä, uuvuttavaa työnhakua aktiivimallin puristuksessa, avoimien tai ylipäätään sopivien työpaikkojen niukkuutta, työkokemuksen puutetta, verkostojen rikkinäisyyttä, jatkuvasta rahapulasta aiheutuvaa epävarmuutta, ahdistusta, masennusta, itsetunnon kolahduksia ja vaikeuksista löytää elämän suunta.

Ei ihme, että odotukset työn suhteen ovat isot ja halu näyttää ehkä tavallistakin kovempi. ”Odotan haasteita ja näytön paikkoja. Haluan oppia työelämätaitoja ja näyttää, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla ”tuottelias”, ei vain menoerä. Toivoisin voivani hälventää ennakkoluuloja työskentelemällä ns. terveiden ihmisten parissa.” – ”Itsevarmuutta, etten olisi niin ankara itselleni, etten ottaisi asioita niin herkästi itseeni, ammatillisuutta tähän työhön ja nuorisotyöhön, miten kohdata nuoria, vakituinen työpaikka.”

Entä miten nuorten elämäntilanne on muuttunut työrupeaman myötä?

Olen innostuneempi tulevaisuudesta kuin aikaisemmin. Yhtenä syynä se, että paikka auki on avannut silmiäni sen suhteen, mitä haluan tehdä työkseni. […]  Enkä vietä enää niin paljoa aikaa yksin sängyn pohjalla.” — ”Työ on auttanut minua pääsemään takaisin jaloilleni masennuksen jälkeen.

Aika ilmeistä on, että näiden valikoitujen vastausten lisäksi itse kunkin taloudellinen tilanne ja työkokemus vahvistuvat merkittävästi. Monet kertoivat myös elämän laadun kohentumisesta, itsevarmuuden, itsetunnon ja itsearvostuksen rakentumisesta ja vahvistumisesta. Mielekäs tekeminen, toisten auttaminen työpaikalla ja erilaiset onnistumisen kokemukset arjen haasteissa luovat hyvinvointia sekä työn tekijälle itselleen että työpaikan muille toimijoille. 

Ja jos oma elämänhallinta on syystä tai toisesta hieman hakusessa, työtä tekemällä siihen voi saada ihan tolkullisen rytmin. Samalla voi oppia paljon myös siitä, mitä omassa elämässään ei halua tehdä. Vastuun saaminen ja vastuun ottaminen työpaikalla säteilee työajan ulkopuolellekin. 

Kaikki kokemukset ovat hyviä, oli sitten kyse onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Alussa valtava ja yllättävä hylätyksi tulemisen pelko oli vaikea kestää, mutta kun sai vähitellen huomata, että virheitä saa tehdä eikä se ole vaarallista, asioista voi puhua asioina ja miettiä kuinka toimia jatkossa, ettei vastaavaa sattuisi, helpotti. 

Työsopimukseen sitoutuminen voi olla loistava paikka oman itsensä tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja ylittämiseen. Työssä onnistuminen tuntuu aina hyvältä ja arkinen ”mokaaminen” voi laajentaa tajuntaa vielä enemmän.

”Paikka auki- työsuhde on antanut minulle rauhan miettiä tulevaisuuttani ja uusia suuntia. Ennen kaikkea se on antanut mielenrauhaa sen suhteen, että minulla on nyt työkokemusta omalta alaltani ja sen myötä hurjasti enemmän itsevarmuutta hakeutua jatkossa uusiin työtehtäviin sekä luottaa omaan osaamiseeni […] kunhan vain osaan tuoda oman osaamiseni esille…” 

Itse koen olevani etuoikeutettu, kun saan tehdä tutkimusta näin tärkeästä aiheesta ja näin puhuttelevien kokemusten parissa.

Hans Mäntylä
Kirjoittaja toimii tutkijana Nuorten Ystävät ry:n Paikka auki -hankkeessa.

Blogi on osa Nuorisotyön viikon sisältöjä. Nuorisotyön viikkoa vietetään 7.-13.10.2019 erityisesti teemanaan nuorten mielenterveys. 
 


Avainsanat: