Mika Aaltola: Nuorten ääni kuuluviin turvallisen Suomen strategiassa

Blogit 13.12.2023

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko on pitkäaikaista ylisukupolvisuutta. Tänään tehdyt päätökset tulevat muovaamaan huomista – maailmaa, jonka keskiössä piilevät tämän päivän nuoret. Siksi nuorten äänen tulee kuulua tämän päivän päätöksenteossa. Kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa vain niin, että kaikki asianosaiset ovat mukana päätöksenteossa. Se on paitsi oikeudenmukaista että strategista asioiden käsittelyä.  

Nuoret ovat syntyneet maailmaan, jota määrittävät jatkuva muutos ja globaalit suurhaasteet. Huolestuttava ilmastonmuutos, monimutkainen digitaalisuus, epävarma tekoäly, ärhäkäs sosiaalinen media sekä kasvavat tuloerot ovat osa monimutkaista maailmaa, jossa nuoret ovat syntymästään saakka eläneet. Nuorilla on näkemyksellisyyttä siitä, mihin suuntaan maailmaa tulisi kehittää, jotta tulevaisuus olisi heille mahdollisimman optimaalinen. Ilman nuoria voi olla vaikeaa löytää innovatiivisia ratkaisuja vanhoihin pulmiin. Presidenttinä kuuntelisin nuorten toiveita sekä huolia, jotta päätöksenteossa tulisi huomioiduksi myös tulevaisuusperspektiivi. On oleellista, että tulevaisuuden ongelmista puhuvat juuri ne kansalaiset, joihin tämän päivän päätöksenteko koskettaa eniten.    

Elämme ongelmatäyteistä aikaa, jossa eripuraan johtava keskinäinen kilpailu sekä sodat ja konfliktit jylläävät niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Epävarmuus ja tulevaisuuteen lankeavat varjot ovat vallanneet nuorten mielenmaisemat. Ajatus rauhan ja vakauden ajasta tuntuu lipuvan yhä kauemmaksi pois, miltei käsien ulottumattomiin.  Presidentin keskeisin turvallisuuspoliittinen missio on kuitenkin edistää rauhaa ja turvallisuutta. Sen saavuttamiseksi tarvitaan myös nuoria. 

Rauha rakentuu pitkäjänteisen sitoutumisen ja monipuolisen ymmärryksen kautta; se vaatii kulttuurisia, sosiaalisia ja poliittisia tekijöitä, joissa kaikissa myös nuorilla on sanansa sanottavanaan. Arvojohtajana ohjaisin keskustelua siten, että esimerkiksi kouluissa edistettäisiin keskustelua rauhasta ja sen merkityksen tärkeydestä sekä otettaisiin konkreettisia askeleita siihen suuntaan, että rauhan rakentaminen tulisi jo kouluissa osaksi kansalaistaitoja. On tärkeää, että nuoret voivat luottaa olevansa tarpeellinen osa yhteiskuntaa sekä käyttää tosiasiallisesti omaa vaikutusvaltaansa.  

Rauhan rakentaminen on päivän politiikkaa suurempaa. Jopa Suomen kaltaisissa konfliktivapaissa maissa rauhan rakentamisen tulee olla jatkuvaa. Nuorten aito ja aktiivinen osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen ja poliittiseen dialogiin sekä yhteiskuntamme muovaamiseen ovat tapoja opettaa muiden ihmisten ja luonnon kunnioittamista ja sitä kautta paremman yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Meilläkään ei ole varaa ajatella sinisilmäisesti, että rauhan osalta olemme jo lakipisteessä, toimia ei enää tarvita. Elävässä demokratiassa rauhan rakenteita on jatkuvasti hiottava ja parannettava. Siksi pyrkisin luomaan mahdollisimman monta erilaista keskusteluväylää, joissa kaikilla, ml. nuorilla olisi mahdollisuus käydä dialogia meidän päätöksentekijöiden kanssa.

Kynnys osallistua politiikkaan on monelle liian korkea. Toisaalta vaikuttaminen pelkästään sosiaalisen median kautta ei ole monellekaan riittävää. Koen, että on tärkeää antaa mahdollisuus kaikille saada äänensä kuuluviin. Seuraavan presidentin kuuluukin luoda myös uusia keskustelutapoja ja -foorumeja. Esimerkiksi Kultaranta-keskusteluissa painottaisin nuorten asemaa ja antaisin heille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti myös siellä käytäviin keskusteluihin.

Nuorten äänen kuuleminen on viisas sijoitus omaan tulevaisuutemme. Heidän kannoillaan muovataan huomista. Presidenttinä pyrkisin kannustamaan nuoria kasvamaan osaksi yhteiskunnallista aktiivisuutta. Vaikuttamalla on mahdollisuus jakaa paitsi toiveitaan ja huoliaan, mutta myös osaltaan päästä rakentamaan kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta Suomelle. Se takaa yhteiskunnallisen liima-aineksen, jonka kautta ongelmat voivat lutviutua, jos ryhdymme yhdessä tuumasta toimeen.

Presidenttiehdokkaiden blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien ja Politiikkaviikon järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit joulukuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Mika Aaltola

Kirjoittaja on valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja.

Katso myös