Tähtäimessä innostava NUORI2024-tapahtuma

Blogit 29.11.2023

Osallistuin NUORI-tapahtumaan ensimmäistä kertaa vuosina 2022 ja 2023. Omat kävijäkokemukseni innostivat hakemaan mukaan Allianssin työntekijöistä ja nuorisoalan ammattilaisista koostuvaan ja vuosittain vaihtuvaan NUORI-ohjelmatyöryhmään, jossa työskentelin syksyllä 2023.

Taustani on Nuori Taiteessa, visuaaliseen kulttuuriin painottuvassa valtakunnallisessa kulttuurisessa nuorisotyössä. Ohjelmatuottajaksi NUORI-tapahtumaan Nuori Taide on hakenut muutamina vuosina yksin tai yhteistyössä projektikumppaneiden kanssa. 5-vuotias Nuori Taide edustaa nuorisoalalla aloittelijaa, joka on kiinnostunut rakentamaan uusia kumppanuuksia ja kysymään miksi. Nuori Taide rohkaisee kaikkia tutustumaan taiteen tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksiin osana omaksi itsekseen kasvamisen prosessia. Kulttuurisen nuorisotyön osaamista ja moninaisuutta haluan luonnollisesti edistää myös osana NUORI-ohjelmaryhmän työtä.

Miten osallistuisimme seuraavaan NUORI-tapahtumaan: ohjelmatuottajana, yhteistyökumppanina, näytteilleasettajana vai kävijänä? Mitä muut voivat oppia meiltä? Näihin kysymyksiin vastaamalla vuosittaiset ohjelmatuottajahakijat pyrkivät vastaamaan perustellessan, miksi juuri heidän sisältönsä tulisi valita seuraavaan NUORI-pahtumaan. Ohjelmatyöryhmän on hyvä pitää mielessä nämä hakijoita mietityttävät kysymykset ratkaistessaan palapeliä, jossa pyritään koostamaan innostava, moniääninen ja monialainen NUORI-ohjelma.

NUORI-tapahtuman ohjelmatyöryhmä työskentelee syyskaudella tapahtumaa edeltävänä vuonna. Tapaamme etänä ja livenä ja jaamme ideoita sähköisillä alustoilla teemoista, sisällöistä ja toteutustavoista. NUORI-tapahtuma tarjoaa neljän vuosittain vaihtuvan pääteeman ympärille rakennettua ohjelmaa suomeksi ja ruotsiksi joko perus- tai syventävällä tasolla. 

Ohjelmatyöryhmän jäsenet tutustuivat itsenäisesti yli 170 ohjelmahakemukseen, joista NUORI-tapahtuman ohjelma on koostettu. Hakijoita oli monipuolisesti nuorisoalan eri toimialueilta.

Osallistuminen ohjelmatyöryhmään tarjoaa upean mahdollisuuden oppia lisää nuorten elämän eri osa-alueita käsittelevästä nuorisoalan kentästä ja NUORI-tapahtumien tuotannosta.” 

Parasta ohjelmatyöryhmässä on päästä vaikuttamaan tapahtuman kokonaiskuvaan, saada vertaistukea omille nuorisoalan pohdinnoille ja oppia lisää palveluista, menetelmistä, tutkimuksesta ja ilmiöistä, joita alalla käsitellään. Huomioni tämänkertaisissa ohjelmatuottajahakemuksissa kiinnittivät erityisesti omintakeinen toteutustapa, kuka kertoo kenen tarinoita ja miten, miten ohjelmatuottaja ottaa huomioon osallistujat ja nuorten itsensä ehdottamat ohjelmat.

Jokaisen ideoilla ja kokemuksilla on väliä

Ohjelmatyöryhmässä olen pohtinut paljon ajatusta “Ei mitään asiantuntijoille ilman asiantuntijoita”, joka juontaa juurensa “Ei mitään nuorille ilman nuoria” sloganista. Mielestäni jokainen nuorisoalalla työskentelevä voi oppia tunnistamaan ja hyödyntämään omaa asiantuntijuuttaan. Kannustankin nuorisoalan ammattilaisia jakamaan osaamistaan ja ideoitaan mahdollisesta epävarmuudesta ja kokemuksen vähäisyydestä tai pirstaleisuudesta huolimatta. Uskon, että avoin ja arvostava ylisukupolvinen ja monialainen keskustelu auttavat kaikkia kehittymään työssään ja tulemaan paremmiksi nuorten kohtaajiksi, tukijoiksi ja innostajiksi.

Tulevina vuosina toivoisin NUORI-tapahtuman ohjelman innostavan osallistujia enemmän omalta mukavuusalueelta pois liikkumiseen ja hidastamiseen. Kannustan paneutumaan päivittäin 2-3 teemaan ja osallistumaan rohkeasti keskusteluun itselle vieraammista aiheista.

Mielestäni jokaisen ohjelmatyöryhmän tulee koostua vuosittain eri henkilöistä. Täten kannustan kaikkia hakemaan ohjelmatyöryhmään. Mukaan tarvitaan kokemuksia ja osaamista erilaisia työuria tehneiltä henkilöiltä! 

Toivon, että tapahtumaan osallistuminen mahdollistetaan kiertävästi kaikille erilaisten nuorisoalan organisaatioiden työntekijöille. NUORI-tapahtumat muotoutuvat sellaiseksi kuin ohjelma ja osallistujat ne tekevät. Ideat, oivallukset, kritiikki ja mieltymykset risteilevät. Hyvää fiilistä tapahtumaan ei voi pakottaa, vaan sen tekevät joka vuosi kävijät itse.

Odotan innolla sitä päivää, jolloin puhujaidolini Esa Saarinen haastaa NUORI-tapahtuman osallistujat pohtimaan elämää ja työtä oivalluttavin sanakääntein ja innostavin ilmaisuin. Onko se jo vuonna 2024, jää yllätykseksi.

NUORI2024-ohjelma julkaistaan ensi viikolla, stay tuned!

Anni Rupponen, Nuori Taiteen tuottaja ja NUORI2024-ohjelmatyöryhmän jäsen

Kirjoittaja on valtakunnallisen kulttuurisen nuorisotyön tuottaja, joka tuottaa tapahtumia, näyttelyitä, työpajoja, digipalveluita ja residenssejä nuorille visuaalisen taiteen tekijöille ja koulutuksia heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.


Avainsanat:

Katso myös