Vaaliohjelma-analyysi: Liike Nyt on äänestäjälle arvoitus – äänestysikäraja halutaan laskea 16 vuoteen!

Blogit 21.3.2023

Liike Nytin eduskuntavaaliohjelma sisältää aika paljon tiiviitä lauseita, jotka ovat toteavia tai kuvaavat ennemmin tavoitetilaa kuin keinoja – vaikka joitain keinoja myös löytyy. Puolue haluaa talouden tasapainoon yhden hallituskauden aikana. Puolue ei kuitenkaan halua leikata sosiaali- ja terveydenhuollosta tai koulutuksest, ja sanoo haluavansa panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

Puolueen käyttää nettiparlamenttia, jossa kuka tahansa suomalainen voi äänestämällä vaikuttaa puolueen kantoihin. Teknologia voikin parhaimmillaan lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Toisaalta, jos kaiken alistaa nettiparlamentin ratkaistavaksi, tekee se kerran neljässä vuodessa tapahtuvasta äänestämisestä arpapeliä, jossa et todellisuudessa voi tietää mitä asioita ehdokkaasi edustajana ajaa ja kannat saattavat muuttua yhdessä yössä.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

Liike Nyt kannattaa äänioikeusikärajan laskua 16 vuoteen, koska näkee, että  demokratiamme tarvitsee nuorten osallisuutta ja näkemyksiä. Myös me nuorisoalalla jaamme tämän tavoitteen. 

Liike Nyt haluaa lisätä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja, joskaan puolue ei kerro, lisäisikö se rahoitusta samalla. Oppisopimuskoulutusta halutaan kehittää ja ottaa käyttöön Saksan oppisopimuskoulutusmalli. Oppisopimuskoulutuksen kautta saadaan puolueen mukaan nuoria töihin ja paikattua työvoimapulaa. Ammattikoulujen nähdään tarvitsevan paremmat resurssit ja ilmeisesti lisää lähiopetusta (puolue kritisoi sen puutetta, mutta ei sano suoraan haluavansa lisätä sitä). 

Jokaisella nuorella tulee puolueen mukaan olla mahdollisuus harrastukseen. Liike Nyt esittää lapsille ja nuorille suunnattua harrastusseteliä, joka mahdollistaisi jokaiselle nuorelle harrastuksen. Puolue haluaa nuoret “katujengin sijaan jalkapallojengiin”. Myös me nuorisoalalla kannatamme harrastussetelin käyttöönottoa, joskaan ei ole mielekästä arvottaa liikuntaharrastuksia yli muiden harrastusten. 

Puolue tunnistaa nuorten pahoinvoinnin lisääntyneen ja näkee ensiarvoisen tärkeänä selvittää, mitkä tekijät ovat lisääntyneen pahoinvoinnin taustalla ja puuttua niihin. Liike Nyt näkee monipuoliset matalan kynnyksen ja oppilaitosten tukipalvelut tärkeinä. Kuraattorit, koulupsykologit, terveydenhoitajat ja nuorisotyöntekijät nähdään osana nuorten tukiverkostoa. Puolue haluaa panostaa niihin ja näkee, että se maksaa itsensä takaisin myöhemmin. Lapset ja nuoret ovat puolueen mukaan tulevaisuus. Se on juuri näin!

Kritisoimme

Puolue haluaa “asettaa asumistuelle katon” ja säästää näin 400 miljoonaa. Yleinen asumistuki on nuorille varsin tärkeä sosiaaliturvan muoto ja käytännössä tällainen leikkaus siihen tarkoittaisi nuorten köyhyyden lisääntymistä. Ainoa opintotukeen liittyvä avaus on tulorajojen poistaminen, mikä tarkoittaisi, että huimastikin tienaava voisi jatkossa saada tukea. Kun opintotukeen tuntuu olevan niukanlaisesti rahaa jaettavissa, voi pohtia, onko tämä paras tapa allokoida sitä. 

Puolue näkee lukiouudistuksen ja korkeakoulujen todistusvalinnan epäonnistuneena. Nuorille tulee vastuu päättää tulevaisuuden opiskelu- ja uravalinnoista liian aikaisessa vaiheessa. Uudistus pitää puolueen mukaan muuttaa, mutta ohjelmassa ei ollenkaan avata, millaista mallia ajetaan tilalle. 

Liike Nyt haluaa “rajata tiukasti” opinto-oikeuden korkeakouluissa. Ohjelmassa esitetään selvitettävän, tulisiko Suomessa olla Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tavoin kanditutkinto yleinen perustutkinto, jonka jälkeen siirrytään työelämään. Käytännössähän tämä tarkoittaisi yleisen osaamistason laskua. 

Puolue haluaa lopettaa koulukiusaamisen ja näkee nykyiset toimet sen eteen riittämättöminä: kiusaaja on poistettava kouluympäristöstä. “Liikkeen malli kiusaamisen lopettamiseksi on nuorista itsestään koostuva valtakunnallinen liike, joka tekee lopun kiusaamisesta. Aikuisten tehtävä on tukea tämän liikkeen rakennusta ja toimintaa.” Periaatteesta eli kiusaamisen vastaisen työn tärkeydestä ei lienee kukaan eri mieltä. “Liikkeen malli” jää kuitenkin käytännössä todella epämääräiseksi. 

Liike Nyt kuitenkin toteaa, että mielenterveyspalveluita ei laiteta kuntoon säätämällä mitoituksia tai takuita. Puolueen mukaan “Poliitikot puhuvat terapiatakuusta ilman sisältöä” – sikäli erikoinen väite, että terapiatakuulla on kyllä selkeä kansalaisaloitteen määrittelemä sisältö. Puolueen mukaan palvelut laitetaan kuntoon osoittamalla tarvittavia resursseja ja organisoimalla prosessit paremmin. Puolue ei kuitenkaan erittele, miten se tämän tekisi. Ratkaisuja ei siis ohjelmasta löydy. 

Liike Nyt näkee nuorten jengiytymisen polarisaation syynä. Ratkaisuksi esitetään aiemmin mainitun harrastamisen lisäksi tiukempaa lainsäädäntöä, jolla katujengit tukahdutetaan ennen niiden kunnolla alettua. Jengien johtohahmoille halutaan tuomiot heti alkuun. Myös poliisille esitetään lisää resursseja. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan rangaistusten pelotevaikutus ei kuitenkaan vähennä rikollisuutta. Kovin kapeaksi jäävätkin ratkaisut myös tämän ilmiön osalta.

Liike Nyt r.p. / Rörelse Nu r.p.

Puolue perustettu: 2019
Puolueen puheenjohtaja: Harry Harkimo
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu: 1  kansanedustaja
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 11  kpl, 6 % kaikista ehdokkaista

Puolueen varapuheenjohtajan blogikirjoitus Allianssille

Liike Nytin eduskuntavaaliohjelma

Ctrl + F -testissä sana nuor* mainitaan 24 kertaa.

Katso myös