Budjettilausunto: Toimialan rahoitusongelma tulee ratkaista myös pitkällä aikavälillä

Uutiset 30.10.2020

Ensi vuoden valtion budjetissa myönteistä on nuorisotoimialan rahoituksen turvaaminen vaikka rahapelitoiminnan tuotot laskevat. Voitettavaksi haasteeksi jäivät vuoden 2021 jälkeinen pitkän aikavälin rahoituksen turvaaminen: nykynäkymä on, että rahoitus laskee. Kantamme on, että pitkän aikavälin haasteeseen vastatessa olennaista on purkaa nuorisotoimialan ja rahapelitoiminnan tuottojen välinen kytkös. Toisin sanoen, toimialan valtionrahoitus tulisi siirtää yleiseen budjettiin. Toimme näitä näkemyksiä esille lausunnossaan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle budjetista 29.10.2020.

Lausuntomme mukaan myönteistä budjetissa on, että nuorisotoimialan resurssit on turvattu vuoden 2019 tasolle. Rahapelitoiminnan tuottojen laskua vastaava kompensaatio tehdään yleisistä budjettivaroista.

Nuorisotyöstä ja -toiminnasta leikkaamisella olisi ollut erittäin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kyseisessä toiminnassa suuria inhimillisiä onnistumisia ja taloudellisia säästöjä voidaan saada aikaan ennen muuta pitkäjänteisellä, vakaalla työllä nuorten hyvinvoinnin puolesta. Suuri osa työstä – erityisesti  järjestöjen työ – on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Tässä mielessä valtionavustuksilla on suuret kerrannaisvaikutukset: avustuksilla aikaan saatava pieni määrä ammattimaista toimintaa, rakenteita ja aineellisia resursseja voi mahdollistaa suuren määrän vapaaehtoistoimintaa. Vastaavasti pienikin leikkaus avustuksissa voi kertautua toiminnan määrässä, kun se leikkaa vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä.

Näistä syistä rahoituksen tason pitkäjänteinen turvaaminen on olennaista myös tulevien vuosien osalta. Nuorisotoimialan rahoituksen kytkös rahapelitoiminnan tuottoihin tulisi purkaa, ja jatkossa toimialan rahoitus tulisi kattaa yleisistä budjettivaroista.

Tutustu budjettilausuntoon täältä.

Lisätiedot:
Ilmari Nalbantoglu
Va. toiminnanjohtaja
puh. 050 574 1112


Avainsanat: