Uutiset

De Gröna, Sannfinländarna och Samlingspartiet framgångsrika i Ungdomsvalet

Uutiset 9.4.2019

Ungdomssektorns takorganisation Allians koordinerar Ungdomsvalet som ordnas i samband med riksdagsvalet den 1–5 april 2019 för sjätte gången. I Ungdomsvalet deltog 877 läroanstalter från grundläggande och andra stadiet i 12 olika valkretsar. I Ungdomsvalet gavs sammanlagt 62 935 röster, av vilka 3 628 förkastades. Avsikten med Ungdomsvalet är att stöda ungdomarnas röstningsaktivitet och låta ungdomarna bekanta sig med val genom funktionella lärmetoder.

De nationellt sett mest populära partierna bland de unga var De Gröna med 17 procents understöd, Samlingspartiet med 14,5 procents understöd, Sannfinländarna med 14,5 procents understöd och Centern med 11,7 procents understöd. Även om Samlingspartiet fick fler röster, var det Sannfinländarna som gynnades av utdelningen av de sista platserna i valkretsarna. Sannfinländarna fick på så sätt en plats mer i riksdagen än Samlingspartiet.

De Grönas popularitet bland ungdomarna stämmer överens med resultaten från en partigallup för ungdomar som Allians ordnade under hösten i fjol. Enligt den senaste Ungdomsbarometern är understödet för De Gröna betydligt större bland ungdomarna än hos andra åldersgrupper. Sannfinländarnas och Samlingspartiets linje och ståndpunkter är dessutom bäst kända bland de unga.

Paikkajako

Då man ser på resultaten från de olika valkretsarna och läroanstalterna kommer det fram att de kandidater som var framgångsrika i Ungdomsvalet är sådana personer som eleverna och studerandena känner till sedan tidigare. Till exempel sittande och före detta riksdagsledamöter, personer som är kända från offentligheten, kandidater som besökt läroanstalternas valpaneler och kandidater med lärarbakgrund ligger högt på resultatlistorna från Ungdomsvalet.

Resultaten från Ungdomsvalet förvrängs av att röstnumret 69 är framgångsrikt i valet – vilket redan blivit en tradition. Den kandidat som hade detta nummer valdes till riksdagen i nio valkretsar, och i flera valkretsar ledde röstnumret 69 även till att andra kandidater från samma parti eller väljarförteckning valdes till de ungas riksdag.

”Det är verkligen fint att så många ungdomar deltog i Ungdomsvalet och bekantade sig med att rösta. Det är viktigt att läroanstalterna nu diskuterar med ungdomarna om vilken betydelse den egna rösten har och om det i första hand lönar sig att rösta på en kandidat eller ett parti. Nu vänder vi blickarna mot söndagens riksdagsval och hur kandidaterna och partierna har nått de röstberättigade ungdomarna”, konstaterar Virva Viljanen som är sakkunnig i delaktighetsfrågor på Allians.

 

Mer information:

Virva Viljanen, sakkunnig i delaktighetsfrågor (virva.viljanen@alli.fi) tfn 050 3020598
Riikka Tähkävuori, kommunikationsproducent (riikka.tahkavuori@alli.fi) tfn  044 416 5249

Se detaljerade resultat från de olika valkretsarna och vilka personer de unga valde till riksdagen:

Nuorisovaalien tulokset 2019
Äänimäärät: Nuorisovaalit 2019

Avainsanat: