Uutiset

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä

Uutiset 26.4.2021

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Voit ilmoittaa viiden vuoden sisällä toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella.

– Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Siihen nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Demokratia- ja ihmisoikeushankkeiden koonti on aloitettu, ja se on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä toukokuun loppuun mennessä. Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuulllisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö.

Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla, sekä #Demokratia2025, #Ihmisoikeudet, #Oikeusoppia.

Kuva poistettu.

Lisätiedot:

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, p. 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Oulun kaupunk
p. 044 703 8215 

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, Allianssi
p. 050 574 1112.


Avainsanat: