Eläkekarttuman 23 vuoden ikäraja poistettava kokonaan

Uutiset 4.4.2000

 

 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että eläkekarttuman alaikäraja on poistettava kokonaan.  Vaikka kaikista työsuhteista on maksettava eläkemaksua, eläke alkaa karttua vasta 23 ikävuoden jälkeen. Allianssin mielestä nykyinen karttuman ikäraja ei ole perusteltavissa. Nykyinen järjestelmä, että eläke alkaa karttua vasta 23 -vuotiaana ei vastaa eläkejärjestelmässä yleistä maksun ja etuuden vastaavuuden periaatetta. Nykyinen järjestelmä vaikeuttaa eläketurvan ja maksujen perustelemista nuorille sekä vaikuttaa kielteisesti nuorten asenteisiin eläkkeen maksua kohtaan.

Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelman eläkepolitiikkaa käsittelevässä kohdassa todetaan: ”Selvitetään … alle 23-vuotiaiden työeläkekarttumaa.” Julkisuudessa on esiintynyt tietoja, joiden mukaan ensi syksyn neuvotteluissa työmarkkinajärjestöt esittävät, että karttuman ikäraja laskettaisiin 18 vuoteen. Eläkekarttuman iän voimassa oleva rajaaminen 23 ikävuoteen perustuu sellaisiin eläkepoliittisiin, työmarkkinoihin liittyviin ja eläketurvan tekniikkaan liittyviin näkökohtiin jotka ovat täysin muuttuneet lain säätämisen jälkeen.

Työntekijän eläkelakiin (TEL) on jo alusta saakka (vuodesta 1961) sisältynyt säännös vanhuuseläkkeen karttumisesta vasta 23 vuoden iästä alkaen, vaikka nykyään työntekijät tulevat eläkelakien piiriin täytettyään 14 vuotta. Lain 6§ 1momentissa todetaan, että ”Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan kunkin työsuhteen osalta aika … siitä alkaen, kun työntekijä on täyttänyt 23 vuotta.” Lakia säädettäessä ehdotettiin 25 vuoden ikärajaa, koska ”nuoret työntekijät suhteellisen usein vaihtavat työpaikkaa heille sopivimpiin tehtäviin ja hankkiessaan tarpeellista ammattitaitoa”. Lakialoitteessa jonka pohjalta TEL säädettiin ehdotettiin ikärajaksi silloista täysikäisyyttä eli 21 vuotta. 23 ikäraja syntyi kompromissina, jolle ei edes silloin ollut erityisiä perusteita.

Vuoden 1998 alussa voimaan tulleet säädökset lyhyiden TEL-työsuhteiden vakuuttamisesta TaEL:ssa merkitsevät, että kaikki työskentely on vakuutettava. Näiden uusien eläkelakien piiriin tulleita lyhyitä työsuhteista on huomattavan paljon juuri alle 23-vuotiailla. Vaikka työsuhteen pituusvaatimusta ei enää ole, eläkkeen karttumisen alaikäraja kuitenkin merkitsee että kaikista maksetuista vakuutusmaksuista ei nykyisellään synny eläkeoikeutta.

Työeläkkeen keskeinen periaate on etuuden ja maksun vastaavuuden periaate. Työeläkkeen karttuman alkaminen vasta 23 vuoden iässä on selvästi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa, varsinkin kun vuodesta 1993 alkaen työeläkemaksu on sisältänyt myös vakuutetun itse maksaman osuuden.

Tämä kaikki vaikeuttaa eläketurvan ja maksujen maksamisen perustelemista nuorten keskuudessa ja yleensäkin nuorten asenteisiin eläkkeen maksua kohtaan.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Helsingissä 4.4.2000


Avainsanat: