Ensimmäinen luonnos Allianssin uusiksi säännöiksi on valmis: tervetuloa kommentoimaan!

Uutiset 28.9.2018

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sääntöjä on ryhdytty päivittämään, ja työ on tarkoitus viedä päätökseen 29.11. järjestettävässä yhdistyksen syyskokouksessa.

Tavoitteena on paitsi päivittää säännöt teknisesti ajan tasalle ja johdonmukaisiksi, myös kirkastaa ja täsmentää Allianssin kohderyhmät, toiminnan tarkoitus, jäsenyyslajit, päätösvallan käyttäjät sekä päätösvallan jakautuminen. Lisäksi voidaan ratkaista mahdolliset muut prosessin aikana esiin nousevat ongelmat.

Kesän ja alkusyksyn aikana sääntötyöryhmä on kerännyt palautetta nykyisistä säännöistä Allianssin jäsenjärjestöiltä, luottamushenkilöiltä, työntekijöiltä ja kaikille avoimella verkkokyselyllä. Palautteen perusteella on valmisteltu ensimmäinen ehdotus Allianssin uusiksi säännöiksi. 

Sääntötyöryhmä esittää erityisesti seuraavia muutoksia:

  • Allianssin jäsenyyslajeja muutettaisiin siten, että jatkossa järjestöllä voisi olla kahdenlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat valtakunnallisia nuorisoalan yhdistyksiä ja säätiöitä. Yhteisöjäsenet voivat olla muita nuorisoalalla toimivia oikeushenkilöitä, esimerkiksi kuntia tai seurakuntia. Näillä yhteisöjäsenillä olisi oikeus tehdä aloitteita vuosikokouksille ja hallitukselle sekä asettaa ehdokkaita vaaleissa. Näin taattaisiin koko nuorisoalan kentälle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kattojärjestön toimintaan. Nykyiset säännöt mahdollistavat myös henkilöjäsenten valinnan, mutta hallitus ei ole enää vuosiin ottanut uusia henkilöjäseniä. Henkilöjäseniä ehdotetaan poistettavaksi jäsenyyslajeista, mikäli siitä päästään yhteisymmärrykseen nykyisten henkilöjäsenten kanssa. Allianssin väki on tästä erikseen yhteydessä kaikkiin nykyisiin henkilöjäseniin.
  • Hallituksen kokoa esitetään pienennettäväksi yhdeksään jäseneen ja yhdeksään varajäseneen. Nykyinen hallituskokoonpano – jopa 14 jäsentä ja 14 varajäsentä – on järjestömittakaavassa poikkeuksellisen laaja ja sen myötä pitkäjänteinen ja sitoutunut työskentely on osoittautunut haastavaksi.  
  • Allianssin nimeä ja toiminnan tarkoitusta ehdotetaan päivitettäväksi nykytilaa vastaamaan: Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kas­vua vastuullisiksi ja yhdenvertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Allianssi vaikuttaa nuorten oikeuksien ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön toimintaedellytysten puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.  Al­lianssi palvelee järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä tehtävää nuorisotyötä ja yhdistää nuorisoalan tekijät. Uudeksi nimeksi ehdotetaan Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:tä.

Lisäksi sääntötyöryhmä esittää lukuisia pienempiä muutoksia. Ensimmäinen ehdotuksen uusiksi säännöiksi voit katsoa pdf-muodossa. Palautetta ehdotuksesta voit jättää tällä verkkolomakkeella tai olemalla suoraan yhteydessä sääntötyöryhmään. 

Palautetta kerätään 14.10. saakka, jonka jälkeen sääntötyöryhmä valmistelee lopullisen esityksensä hallitukselle. Mikäli hallitus hyväksyy ehdotuksen esitettäväksi syyskokoukselle, se toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkastettavaksi. Jäsenet pääsevät äänestämään sääntömuutoksesta syyskokouksessa.

Lisätietoja sääntöuudistustyöryhmältä: hallituksen jäsen, työryhmän puheenjohtaja Santeri Lohi (lohisanteri@gmail.com) ja toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm (anna.munsterhjelm@alli.fi) .


Avainsanat: