Rekrytointi

Etsimme nuorisoalan tiedonhallintaan liittyvälle selvitykselle tekijää

Uutiset 5.11.2019

Nuoriin ja nuorisoalaan liittyviä julkaisuja ja tutkimuksia tuotetaan paljon, mutta miten niiden kokonaisuutta ja käyttöä koordinoidaan? Miten eri toimijoiden yhteistyötä voisi tiivistää? Näiden kysymyksien ratkomiseksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssi käynnistää selvityshankkeen, jolle haemme nyt ammattitaitoista, riippumatonta tekijää. Hankkeessa ovat mukana kaikki keskeiset nuorisotiedon tuottajat ja tallentajat: Allianssin Nuorisotiedon kirjasto, Nuorisotyön tallentaja Nuoperi, Nuorisotutkimusseura, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen yliopisto. Hankkeen rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. 

Puolivuotisessa ja marraskuusta 2019 loppukevääseen 2020 ulottuvassa hankkeessa
– kartoitetaan nuorisotiedon ja -tiedonhallinnan nykytila Suomessa.
– määritellään nuorisotiedon merkitys toimialalla sekä nuorisotiedon keskeiset käyttäjäryhmät Suomessa.
– selvitetään nuorisotiedon ja -tiedonhallinnan tarve sekä niiden edellyttämien resurssien tarve pitkällä aikavälillä.
– luodaan vaihtoehtoisia skenaarioita nuorisoalan tiedonhallinnan palvelujen järjestämisestä jatkossa.

Selvitys tehdään toimeksiantona ja työstä raportoidaan Allianssin lisäksi hankekumppaneiden muodostamalle seurantaryhmälle. Selvityksen tekijän tehtävänä on laatia hankesuunnitelma, vastata toteutusvaiheesta esimerkiksi asiantuntija- ja kohderyhmähaastatteluineen sekä kyselytutkimuksineen ja laatia hankkeelle loppuraportti. Hankkeen tuloksia hyödynnetään nuorisoalan tietopalvelujen ja tiedonhallinnan toimijoiden tulevaisuustyössä. Lisäksi hanke tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle tietoa nuorisoalan kokonaisuuden kehittämisen tueksi. 

Edellytämme selvityksen tekijältä osaamista ja kokemusta tieteellisen tiedon sekä tutkimus- ja muiden julkaisujen parissa toimimisesta sekä näyttöjä vastaavien selvitysten tekemisestä. Tehtävä sopii erityisesti hyvin esimerkiksi kirjasto- ja informaatioalan ammattilaiselle tai jatko-opiskelijalle. Nuorisoalan tuntemus lasketaan eduksi, mutta välttämätöntä se ei ole. 

Oletko sinä etsimämme osaaja? Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-tiedostoina viimeistään 15.11. osoitteeseen rekrytointi@alli.fi. Haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti 20.11. Allianssi-talolla osoitteessa Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. 

Lisätietoja tarvitseville antaa Allianssin palvelujohtaja Jonna Laitinen, puh.  044 4165212.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.


Avainsanat: