Hae Suomen seuraavaksi YK-nuorisodelegaatiksi!

Uutiset 28.9.2020

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen seuraavaksi YK-nuorisodelegaatiksi. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Hakuaika tehtävään on 1.-31.10.2020.

YK-nuorisodelegaatin kausi kestää kaksi vuotta, joista ensimmäinen toimitaan varsinaisena delegaattina, mutta ns. junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden. Voitte halutessanne sopia edellisen delegaatin kanssa työnjaosta esimerkiksi niin, että toinen toimii toisen varana, jos toinen on estynyt osallistumasta johonkin tilaisuuteen tai matkaan. Juniori-seniori-malli on uusi ja idea on lainattu Tanskassa hyväksi havaitusta nuorisodelegaattimallista. 

Nuorisodelegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua viestintä-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Tehtävään sisältyy osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa (tai pandemian jatkuessa digitaalisesti) syys-lokakuussa 2021 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin.

YK-nuorisodelegaatti osallistuu lisäksi Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin. Vuoden painopisteistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä Allianssin kv-ryhmän ja YK-liiton kanssa. 

YK-nuorisodelegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää nuorten äänen kuulumista, päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin ja YK:n arvoja. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat kulut kuitenkin luonnollisesti korvataan. Hakijan tulee olla nuori (18-28-vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK-asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva henkilö. Hänen tulee olla tehtävään sitoutunut, esiintymistaitoinen ja hänellä tulee olla laajat viestintätaidot; kokemus sosiaalisesta mediasta ja tekstien kirjoittamisesta katsotaan eduksi.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Vapaamuotoinen hakemus, cv ja suosituskirje lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv@alli.fi. Sähköpostin otsikoksi laitetaan ”YK-Nuorisodelegaatti 2021”. Haku päättyy lauantaina  31.10.2020 klo 23.59. Dokumentit voivat olla suomeksi, mutta toivomme hakemuksen osana lyhyttä (noin 100 sanaa / 1000 merkkiä) englanninkielistä kuvausta teemoista / asioista, joita haluat etenkin edistää kautesi aikana. 

Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään hakuajan päättymistä seuraavilla viikoilla ja Allianssin hallitus tekee valinnan uudesta delegaatista kokouksessaan 18.11. Valitulle henkilölle järjestetään tämän jälkeen perehdytystä tehtävään.

CV:stä tulisi käydä ilmi koulutuksen ja kokemuksen lisäksi muun muassa ikä ja yhteystiedot. Pyydä suosituskirje mieluiten järjestöstä tai muusta tahosta, jossa olet toiminut nuorena aktiivina. Hakemuksen, cv:n ja suosituskirjeen hyvä pituus on noin A4 jokainen erikseen.

PS. Voit myös hakea Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään 8.11. asti. Lisätietoja täältä.

Lisätietoja

Janika Takatalo
kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

janika.takatalo@alli.fi
044 416 5292 

 

Helena Laukko
toiminnanjohtaja
YK-liitto
helena.laukko@ykliitto.fi

 

Yuri Birjulin
YK-nuorisodelegaatti 2020
yuri.birjulin@helsinki.fi

 

www.facebook.com/nuorisodelegaatit/

 


Avainsanat: