Hallituksen sitouduttava lupauksiinsa nuorten osallisuudesta

Uutiset 18.10.2005

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä Ota Osaa – Nuorten Osallisuushankkeen valtionosuuden puolittaminen uhkaa hankkeessa luotujen hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista ja levittämistyötä. Allianssin mielestä on tärkeää, että valtion budjettiesitystä korjataan ja rahoitus turvataan koko suunnitelluksi kestoajaksi, eli vielä vuosille 2006 ja 2007. Tämä takaisi kunnissa tapatuvan kehittämistyön edellytykset. Hanke on pääministeri Lipposen hallituksen käynnistämä ja siihen on sitoutunut myös pääministeri Vanhasen hallitus.

Valtakunnallinen Nuorten Osallisuushanke kehittää pysyviä käytäntöjä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke koostuu 38 paikallisesta osahankkeesta. Kaiken kaikkiaan mukana on 70 kuntaa. Valtakunnallisesti hanketta hallinnoi opetushallitus yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kanssa.

Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan erityisesti nuoriin, joilla on vaikeuksia sijoittua jatko-opintoihin tai työelämään. Hanke todentaa yhteiskuntatakuuta ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Tavoitteena on kehittää nuorten elinoloja lisäämällä heidän osallisuuttaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Tehtävän hoitaminen edellyttää kuntatasolla usean hallintokunnan ja tahon panostusta. Hankkeella on valtakunnallisesti ja seudullisesti uraauurtava merkitys poikkihallinnollisen ja seutukunnallisen yhteistyön kehittämisessä ja palvelurakenteiden uudistamisessa. Erityisen tärkeä kehittämistyö on tilanteessa, jossa kuntien palvelurakenteeseen kohdistuu huomattavia kehittämispaineita.

Hanke on nyt puolivälissä ja tähänastiset tulokset ovat rohkaisevia. Osallisuushanke saavuttaa laajan joukon nuoria ja heidän parissaan toimivia aikuisia. Tilastojen mukaan vuoden 2004 aikana yli 1500 nuorta sai hankkeen avulla henkilökohtaista ohjausta eri puolella Suomea. Kaikkiaan hanke on tavoittanut eri suoraan toimintojensa avulla yli 27 000 nuorta ja arviolta noin 100 000 nuorta on saanut hankkeesta eväitä oman elämänsä rakentamiseen.

Opetusministeriön arvioinnin mukaan kehittämistyön kustannukset ovat 2 milj. euroa vuodessa, mistä hankekuntien omaa osuutta on puolet. Allianssin mielestä hankkeen hyvien käytäntöjen levittäminen kuntiin tarkoittaa ja edellyttää toiminnan resursointia suunnitellusti ja siten, että valtion vuosittainen osuus säilyy edelleen miljoonana eurona hankkeen loppuun saakka.

Nuorten osallisuus on myös aikuisten asia. Nuorten Osallisuushanke luo luottamusta ja vuoropuhelua nuorten ja aikuisten välille. Osahankkeissa toimivat nuoret ovat innostuneet vaikuttamisesta ja nuoren äänen kuulumisesta. Jotta into säilyisi ja luottamus aikuisiin vahvistuisi, tarvitaan Nuorten Osallisuushankkeen asianmukaista resursointia ja läpivientiä sekä yhteistä, samassa linjassa toimivaa politiikkaa nuorten osallisuuden edistämiseksi.


Avainsanat: