Hallitusten sitouduttava nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen EU:ssa

Uutiset 9.10.2007

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin hallituksen kannanotto

Helsinki, 9.10.2007

Hallitusten sitouduttava nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen EU:ssa

EU:n jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat parhaillaan poliittisesta yhteis-ymmärryksestä vapaaehtoistoiminnan uusiksi toimintalinjoiksi. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry edellyttää EU-maiden hallituksilta konkreettisia toimenpiteitä nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi.

Allianssin mielestä EU-maiden hallitusten on otettava vakavasti vapaaehtois-toiminnan ongelmat ja käynnistäisivät neuvottelut nuorten vapaaehtois-toiminnan peruskirjan hyväksymiseksi EU-tasolla. Peruskirjaan tulisi kirjata erilaiset vapaaehtoisuuden muodot huomioon ottava vapaaehtoistoiminnan määritelmä. Peruskirjan tulisi vahvistaa vapaaehtoisten oikeudellista asemaa säätelemättä kuitenkaan vapaaehtoistyön sisältöä.

Peruskirjaan olisi syytä kirjata myös periaate, jonka mukaan EU:n lainsäädäntötyössä ei saa tarpeettomasti asettaa rajoituksia ja esteitä vapaaehtoistoiminnalle ja vapaaehtoisjärjestöille. Vapaaehtoistoimijat kohtaavat tällä hetkellä EU:ssa erilaisia ongelmia esimerkiksi verotukseen, sosiaaliturvaan ja oleskelulupakäytäntöihin liittyen.

Julkisen sektorin rooli on luoda järjestöissä tapahtuvalle vapaaehtois-toiminnalle edellytyksiä ja purkaa toiminnan esteitä, ei kehittää omia kilpailevia järjestelmiä – toisin kuin komissiossa ja tietyissä jäsenmaissa ajatellaan.

EU:n komissio julkaisi syyskuun alussa nuorisopoliittisen tiedonannon, jossa jäsenmaita kannustetaan sitoutumaan nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen ja poikkihallinnollisen nuorisopolitiikan kehittämiseen. Allianssin mukaan komission esitykset vastaavat nuorisojärjestöjen esille tuomiin tarpeisiin ja EU-jäsenmaiden hallitusten tulisi nyt omalta osaltaan sitoutua edistämään näitä tavoitteita.

Valtioneuvosto hyväksyi 8.3.2007 periaatepäätöksen kansalaistoiminnan edellytysten turvaamisesta. Allianssi katsoo, että nyt myös Suomen hallituksella olisi mahdollisuus edistää konkreettisesti nuorten vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia EU:ssa.

Ossi Heinänen Jukka Tahvanainen
puheenjohtaja pääsihteeri


Avainsanat: