Henkilötunnuksen uudistaminen lisää nuorten yhdenvertaisuutta

Uutiset 25.5.2020

Allianssi antoi lausunnon henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kannattaa työryhmän ehdotusta uudenmuotoisen henkilötunnuksen käyttöönotosta. Erityisen merkittävinä pidämme ehdotuksia koskien uuden henkilötunnuksen sukupuolineutraaliutta ja tunnuksen mahdollistamista nykyistä laajemmalle henkilöryhmälle. 

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen on tärkeä uudistus etenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten itsemäärittelyoikeuden kannalta. Kahteen sukupuoleen perustuva henkilötunnusjärjestelmä ei vastaa todellista sukupuolen moninaisuutta.

Henkilötunnuksen tarjoaminen yhä laajemmalle ihmisryhmälle on tärkeää etenkin maahan muuttaneiden nuorten näkökulmasta. Henkilötunnusta käytetään monissa palveluissa asiointiin ja uudistus helpottaisi sekä maahanmuuttajanuorten että heidän kanssaan toimivien nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia toimia palveluverkossa.

Työryhmän esityksen mukaisesti katsomme, että uudistuksen valmistelu tulisi aloittaa mahdollisimman pian jo vuoden 2020 aikana. Kun uudistusta valmistellaan käsi kädessä sähköisen tunnistautumisen kehittämisen kanssa, tulee vahvaan tunnistautumiseen alaikäisten nuorten kohdalla liittyvät ongelmat tunnistaa ja ratkaista.

Nuorisoalan näkökulmasta uudistus edistää mielestämme ennen kaikkea nuorten hyvinvointia, eikä juurikaan aiheuta kustannus- tai muita vaikutuksia nuorisoalan toimijoiden toimintaan.

 


Avainsanat: