Henna Pursiainen blir ny vice ordförande för Allians – organisationens nya namn blir Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Uutiset 29.11.2018

Vid sitt höstmöte den 29 november valde Allians Henna Pursiainen, 26, som ny vice ordförande. Perioden är tvåårig. Allians väljer ny ordförande vartannat år och ny viceordförande vartannat år. Vid mötet beslöt man även om en stadgeändring, enligt vilken organisationens officiella namn blir Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf och Finnish National Youth Council Allianssi.

De organisationer som föreslagit Pursiainen som vice ordförande var Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry och Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry. Elisa Gebhard fortsätter som ordförande för Allians fram till slutet av 2019.

Allians har 130 medlemsföreningar, som utövar inflytande som ordinarie medlemmar vid organisationens höst- och vårmöten. Sedan stadgarna förnyats kan allians framöver även ha samfundsmedlemmar, som är juridiska personer som ordnar ungdomsverksamhet, såsom kommuner och församlingar. Samfundsmedlemmarna har närvaro- och yttranderätt vid mötena. Man kan ansöka om att bli ordinarie eller samfundsmedlem på Allians webbplats.

Allians officiella namn är framöver Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry på finska, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf på svenska och Finnish National Youth Council Allianssi på engelska.

De förnyade stadgarna i sin helhet finns på Allians webbplats. Höstmötet väljer också årligen hälften av medlemmarna i Allians styrelse. Uppgifter om nya medlemmar i vår styrelse och de som fortsätter finns på vår webbplats www.alli.fi

Mer information ges av Allians verksamhetsledare Anna Munsterhjelm, tfn 040 587 9514.

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och påverkningsorganisation inom ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakarorganisation vars medlemskår består av 130 nationella organisationer inom ungdomsarbete och fostran. Allians syfte är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare samt ungdomars deltagande i beslutsfattande och internationell verksamhet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet. www.alli.fi


Avainsanat: