Ilmastonmuutosvoima rahoittaa nuorten ilmastotekoja 150 000 eurolla – mukana myös ilmastoministeri Krista Mikkonen

Uutiset 10.2.2020

Suomen Kulttuurirahasto ja Allianssi kutsuvat kaikki alle 25-vuotiaat ilmastotekoihin. Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään kevään 2020 aikana 50–5000 euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle 25-vuotias voi toteuttaa oman ilmastoteon ja ryhtyä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. 

Ilmastonmuutosvoima toteutuu Kulttuurirahaston aloitteesta ja rahoituksella, käytännön toteutuksesta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

Ilmastonmuutosvoiman tavoitteena  on lisätä nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä ja käynnistää vaikuttavia ilmastotekoja eri puolilla Suomea. Yhteensä rahoitusta jaetaan 150 000 euroa. 

– Hanke syntyi halusta tukea ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi aktiivisesti toimivia nuoria ja tarjota heille rahoituksen kautta mahdollisuuksia konkreettisten tekojen tekemiseen, kertoo Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Projektirahoituksen myöntämisestä päättää hanketta varten koottu asiantuntijaraati. Asiantuntijaraadin jäseninä toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Sitran Mari Pantsar, nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman ja mediakasvattaja Mervi Maatela.

– Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja levittämiseen, erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai niihin matkustamiseen – ilmastonäkökulmasta kestävin keinoin, luonnollisesti, Ruohonen kuvailee.

Rahaa omaan ilmastotekoon voi hakea 10.2.2020 alkaen kevään 2020 ajan. Helmikuun loppuun mennessä lähetettyjen hakemusten pohjalta tehtävät ensimmäiset valinnat julkistetaan maaliskuun puolivälissä. Ilmastotekojen toteutus alkaa keväällä ja projektit tulee toteuttaa viimeistään elokuun 2020 loppuun mennessä.

– Ilmastonmuutosvoimassa historiallista on nuorten vapaus määritellä, millaisia projekteja rahalla syntyy. Nuoret ovat osoittaneet ilmastojohtajuutta ja tätä johtajuutta tuemme, kertoo Allianssin ilmastovaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen.

Ilmastonmuutosvoima-hankkeen haku on auki kevään 2020 ajan. Ilmastotekojen toteutus alkaa keväällä ja projektit toteutetaan viimeistään kesän 2020 loppuun mennessä.

 

ilmastonmuutosvoima.fi 

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.


Avainsanat: