Ilmastonmuutosvoima tulee jälleen – tällä kertaa jaossa on jopa yli 200 000 €

Uutiset 12.2.2021

Suomen Kulttuurirahasto ja Allianssi ry kutsuvat jälleen kaikki alle 25-vuotiaat ilmastotekoihin. Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään kevään 2021 aikana 50–5 000 euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle 25-vuotias voi toteuttaa oman ilmastoteon ja ryhtyä ilmastokriisin vastaisiin toimiin. 

Vuonna 2020 käynnistyneen Ilmastonmuutosvoima-hankkeen tavoitteena  on lisätä nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä ja käynnistää vaikuttavia ilmastotekoja eri puolilla Suomea. Ensimmäisellä hankekaudella keväällä 2020 rahoitusta jaettiin yli 110 000 € noin 50:een nuorten omaan ilmastoprojektiin, mm. pölyttäjäpeltoon, taidenäyttelyyn, videoihin ja ilmastotyöpajaan. Tänä vuonna rahoitusta jaetaan yhteensä yli 200  000 euroa, ja viime vuodesta poiketen rahaa myönnetään paitsi hankkeiden kuluihin, myös nuorten omaan työskentelyyn.

Ilmastonmuutosvoiman rahoituksesta vastaa Suomen Kulttuurirahasto, jonka aloitteesta hanke syntyi. Käytännön toteutuksesta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

“Ilmastokriisi koskettaa erityisesti nuoria, minkä takia nuorten omien ilmastoprojektien tukeminen on erittäin tärkeää. Viime vuoden kokemukset osoittavat, että nuorilla on paljon ideoita, joiden mahdollistaminen vie meidät lähemmäksi hiilineutraalia Suomea”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Juuso Puurula.

Projektirahoituksen myöntämisestä päättää hanketta varten koottu asiantuntijaraati. Asiantuntijaraadin jäseninä toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen ja Helsingin kaupungin nuorisotoimen ympäristöosaston toiminnanjohtaja Susanne Österlund-Toivonen.

Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja levittämiseen, erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai niihin matkustamiseen kestävin keinoin. Projektien tulee joko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä ilmastotietoisuutta tai auttaa ilmastokriisiin sopeutumisessa.

Rahaa omaan ilmastotekoon voi hakea maaliskuusta 2021  alkaen koko kevään ajan. Rahoituksia nuorten ilmastoprojekteihin myönnetään useamman kerran kevään aikana.  Ilmastotekojen toteutus voi alkaa rahoituspäätöksen jälkeen ja projektit tulee toteuttaa viimeistään syyskuun 2021 loppuun mennessä.

“Hankkeen ensimmäinen hakukierros jäi kaiken muun lailla osin koronan jalkoihin, mutta nuoret osoittivat tässäkin luovuutta, ja alun hämmennyksen jälkeen ja koronarajoituksista huolimatta Ilmastonmuutosvoima-rahoituksella toteutettiin monia hienoja projekteja. Tänä vuonna odotamme vielä enemmän hakemuksia, kun pandemian tuomat rajoitteet osataan jo suunnitteluvaiheessa huomioida”, kertoo Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Ilmastonmuutosvoima-hankkeen haku on auki 1.3.-23.5.2021. Ilmastotekojen toteutus voi alkaa rahoituspäätöksen jälkeen ja päättyä viimeistään syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin täällä:

ilmastonmuutosvoima.fi

Lisätietoja:

Juuso Puurula
juuso.puurula@alli.fi
044 491 4699

Johanna Ruohonen
johanna.ruohonen@skr.fi
040 516 3475

 

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 135 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Lisätiedot osoitteesta: www.alli.fi


Avainsanat: