Jatkamme NUORI2021-tapahtuman tuotantoa suunnitellusti – varaudumme koronatilanteen pitkittymiseen

Uutiset 30.10.2020

NUORI2021 valmistautuu koronan mahdollisiin vaikutuksiin tapahtuman tuotannossa. Tapahtuma pyritään toteuttamaan suunnitellusti toukokuussa.

Meille on todella merkityksellistä, että nuorisoalan suurtapahtuma toteutuu myös ensi vuonna. NUORI2021-tapahtumalla on valtava merkitys alan toimijoille osaamisen kehittämisen ja kohtaamisen paikkana sekä meille Allianssissa keskeisen tehtävämme nuorisoalan yhdistämisen toteuttamiskeinona. Tapahtuman peruuttaminen kokonaisuudessaan on meille viimeinen vaihtoehto, jonka välttämiseksi olemme luoneet jo tässä vaiheessa erilaisia skenaarioita tapahtuman toteuttamiseksi. 

Olemme sitoutuneet tekemään kaikille turvallista tapahtumaa. Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeistuksia ja linjauksia yleisötapahtumien järjestämisestä. Lähtökohta ja ensisijainen pyrkimyksemme on, että tapahtuma voidaan toteuttaa suunnitellusti toukokuussa.

Tapahtuman tuotannossa on huomioitu tältä osin kaksi skenaariota: Toisessa lähdetään siitä olettamuksesta, että korona ei merkittävästi vaikuta tapahtuman käytännön toteuttamiseen; toisessa taas siitä, että tapahtuma voidaan toteuttaa suunnitellusti toukokuussa mutta toteutukseen vaikuttavat edelleen voimassa olevat yleisötapahtumien viranomaisrajoitukset.

Mikäli tämä osoittautuu vuoden alussa tehtävän tilannearvion perusteella mahdottomaksi, toissijainen suunnitelmamme on siirtää tapahtuma syyskuulle. Mikäli tapahtuma-ajankohtaa jouduttaisiin siirtämään syksyyn, varaudumme kahteen eri toteuttamistapaan: normaaliin tapaan toteutettavaan tapahtumaan tai malliin, jossa koronatilanne pakottaa tapahtuman hybriditoteutukseen. 

Tarkastelemme jatkuvasti koronatilannetta. Tapahtumatuottajamme työskentelevät aktiivisesti sen eteen, että edellä mainituista skenaarioista on tarvittaessa olemassa toteuttamiskelpoiset ratkaisut vuoden alussa. Myös Allianssin johtoryhmä ja hallitus seuraavat aktiivisesti koronatilanteen kehittymisen vaikutuksia tapahtuman järjestämiseen.

Lisätietoja

nuori2021@alli.fi 

 

 


Avainsanat: