Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä on valittu vuodelle 2020

Uutiset 2.12.2019

Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista. Uuden ryhmän toimikausi alkaa tammikuussa 2020.

Vuoden 2020 aikana ryhmän erityisinä tavoitteina on:

  • Tiivistää pohjoismaista yhteistyötä etenkin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja kehittää NBC-yhteistyötä

  • Vaikuttaa Erasmus-rahoituksen lisäämiseen ja ohjelman laajentamiseen osana EU:n monivuotisen rahoituskehyksen laadintaa

  • Osallistua YK:n 2250-päätöslauselman kunnianhimoisen toimeenpanosuunnitelman laadintaan Suomessa

Vuoden 2020 puheenjohtajaksi on valittu Veera Alahuhta ja varapuheenjohtajaksi Aliisa Toivanen. Ryhmän muiksi jäseniksi on valittu:

Kujala Nicholas
Luoto Laura
Majuri Amanda
Mannelin Oskar
Murtojärvi Aleksi
Määttä Anna-Leea
Ojala Camilla
Pesonen Petri
Suominen Sinituuli
Tuomela Nea
Yliaho Anni

Hakemuksia ryhmään tuli määräajassa 23 kappaletta. Kokoonpanossa on huomioitu hakijoiden kokemus, motivaatio, maantieteellinen ja sukupuolten välinen edustavuus sekä taustaorganisaatioiden tasapuolisuus. Noin kolmasosa on jatkavia ja kaksi kolmasosaa uusia. 

Lisätietoja voi kysyä ryhmän sihteeriltä, Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Janika Takatalolta (janika.takatalo@alli.fi)

 


Avainsanat: