Kansalaisjärjestöjen kannanotto uuden yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluprosessiin

Uutiset 21.9.2011

 

Allekirjoittaneet järjestöt haluavat kiinnittää työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön huomion uuden yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluprosessin epäkohtiin.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että uutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa (s. 24). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työelämän sääntelyä koskevista muutoksista (s. 66). Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön selvitys- ja valmistelutoimikuntaan on kutsuttu edustajaksi ainoastaan työmarkkinaosapuolten edustajia.

Muiden kuin työmarkkinaosapuolia edustavien kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä koskevaan muutosesitykseen eivät ole yhdenvertaiset. Lisäksi edustuksen puute ei ole vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tai hallitusohjelman linjauksen mukainen. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 4. artiklan mukaan vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä tai politiikkaa laadittaessa ja toimeenpantaessa on vammaiset henkilöt otettava aktiivisesti mukaan valmistelu- ja toimeenpanoprosesseihin.

On tärkeää, että kaikissa uutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä valmistelevissa elimissä on mukana toimijoita, joilla on eri syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä koskeva asiantuntemus koskipa valmistelu työelämää, julkista sektoria tai palveluiden saamista.

Allekirjoittaneet järjestöt esittävät, että kansalaisjärjestöt otetaan hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kaikkiin uutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä valmisteleviin työryhmiin ja että työ- ja elinkeinoministeriön toimikunnan kokoonpanoa täydennetään. Allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt esittävät, että Vammaisfoorumi ry ja Ihmisoikeusliitto ry edustavat kaikkia allekirjoittaneita kansalaisjärjestöjä työ- ja elinkeinoministeriön toimikunnan kokoonpanossa.

Helsingissä 21.9.2011

Kannanoton allekirjoittavat seuraavat kansalaisjärjestöt:

Ihmisoikeusliitto ry
Seta ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Vammaisfoorumi ry


Avainsanat: