Katri Leppälaakso YK-nuorisodelegaatiksi 2021-2022

Uutiset 20.11.2020

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Suomen YK-liitto ovat valinneet YK-nuorisodelegaatiksi vuosille 2021-2022 Katri Leppälaakson. Samalla nykyisen delegaatin Yuri Birjulinin kausi jatkuu vielä vuonna 2021. 

Vuosille 2021-2022 YK-nuorisodelegaatiksi valittu Katri Leppälaakso, 23, toimii parhaillaan sekä Helsingin YK-nuorten että Suomen YK-liiton hallituksessa. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa politiikan ja viestinnän ohjelmassa neljättä vuotta pääaineenaan maailmanpolitiikka. Hän on suorittanut laajan sivuaineen yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmasta, ja lisäksi hän aloitti juuri myös kansainvälisen lain sivuaineopinnot.

Leppälaaksolla on työkokemusta esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvayksiköstä sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden avustajana. Häntä kiinnostavat etenkin turvallisuusteemat, kuten sukupuolittunut väkivalta ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta, ja hän näkee osallisuuden lisäämisen hyvänä väylänä turvallisuusuhkien ehkäisyyn. 

Esimerkiksi kriisinhallinnassa pitäisi Leppälaakson mukaan painottaa kasvavissa määrin myös ei-sotilaallista kokemusta, kuten tasa-arvo- ja ihmisoikeustyötä sekä ihmisten omaa kokemusasiantuntijuutta. Leppälaaksoa suositteli tehtävään Helsingin YK-nuoret ja hän valikoitui tasokkaasta hakijajoukosta etenkin YK-tuntemuksensa ja -verkostojensa vuoksi.

“Koronapandemia on lisännyt sukupuolistuneen väkivallan uhkaa Suomessa ja globaalisti. 2250-päätöslauselman yksi tavoitteista oli purkaa ajatus nuorista väkivallan tekijöinä ja painottaa nuorten suojelua ja osallistumista, joista haluan alleviivata ennen kaikkea jälkimmäistä. Mielestäni YK ja Suomi heittävät hukkaan mittavan nuorissa olevan potentiaalin, jos ne eivät ymmärrä arvostaa nuorten omia kokemuksia varteenotettavana asiantuntijuuden lähteenä silloin, kun uusia päätöksiä tehdään”, kommentoi tuore YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso.

YK-nuorisodelegaattien kausi kestää jatkossa kaksi vuotta. Näin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Vuoden 2020 YK-nuorisodelegaatti Yuri Birjulinin kautta on näin ollen jatkettu vuodelle 2021 ja hän toimii vanhempana YK-nuorisodelegaattina uuden YK-nuorisodelegaatin rinnalla vielä ensi vuode ajan. 

Nuorisodelegaattien toimintaa voit seurata Facebookissa sekä Instagramissa.

 

Lisätietoja

Katri Leppälaakso
YK-nuorisodelegaatti 2021-2022
katri.leppalaakso@helsinki.fi

Yuri Birjulin
YK-nuorisodelegaatti 2020-2021
yuri.birjulin@helsinki.fi

Janika Takatalo
kansainvälisen edunvalvonnan asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
janika.takatalo@alli.fi

Helena Laukko
toiminnanjohtaja
Suomen YK-liitto
helena.laukko@ykliitto.fi


Avainsanat: