Kaveria ei jätetä – nuorisotyö auttaa Jokelassa

Uutiset 15.11.2007

 

Jokelan murhenäytelmän jälkeen Jokelan nuorisotalolle saatiin tarvittavaa vapaaehtoista apua pikavauhtia. Nuorisotoimiala osoitti yhteistyö- ja toimintakykynsä myös kriisitilanteessa. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi haluaa kiittää apuun rientäneitä kaupunkeja, organisaatioita ja vapaaehtoisia heidän antamastaan panoksesta.

Kun Jokelan tapaus tuli julkisuuteen, oli alusta saakka selvää, että Tuusulan nuorisotoimi joutuisi toimimaan äärimmäisen paineen alla. Tuusulan kunnan nuorisotoimi halusi, että Jokelan nuorisotalolta nuoret saisivat jatkuvaa tukea ja apua tutussa ympäristössä. Allianssi alkoi koordinoida Tuusulan kunnan nuorisotoimen pyynnöstä apua, jota Jokelan alueen nuorisotyöhön tarvittiin akuutin kriisin hoitamisessa.

Tämä tarkoitti sekä nuorisotyöntekijöiden että työnohjaajien välittämistä Jokelan nuorisotalolle, jotta talo voitiin pitää auki kriisin alkamisesta aina sunnuntai-iltaan klo 20 saakka keskeytyksettä. Ulkopuolisen kriisiavun turvin varmistettiin myös, että Tuusulan alueen muut nuorisotalot pystyivät toimimaan normaalisti ja tarjoamaan nuorille tutun ja turvallisen ympäristön.

Kriisin hoitoon osallistui kaupunkiensa nuorisotoimien luvalla Helsingistä 17, Espoosta 10, Vantaalta 7 ja Nuorten Keskuksesta 4 nuorisotyöntekijän vapaaehtoisjoukko. Lisäksi Jokelassa oli nuorisotyön ammattilaisia 3 Keravalta ja 4 Nurmijärveltä. Vapaaehtoisten ja Tuusulan oman nuorisotyöntekijäjoukon työnohjauksesta huolehti, niin ikään vapaaehtoispohjalta, Kehityspiikki oy:n työnohjaajat. Myös opetusministeriön nuorisoyksikön kanssa oltiin jatkuvassa yhteydessä.

Koko kriisiapu jouduttiin organisoimaan hyvin lyhyellä varoitusajalla ja se ei olisi ollut mahdollista ilman edellä lueteltujen tahojen välitöntä reagointia Allianssista esitettyyn pyyntöön, eikä ilman asiaan sitoutuneita vapaaehtoisia nuorisotyön ammattilaisia. Tärkeää on myös mainita, että Tuusulan nuorisotoimen henkilöstö on hoitanut esimerkillisesti ja ammatillisesti työtään, vaikka he kaikki ovat myös monin tavoin tämän kriisin koskettamia.

Tuusulan kunta lähetti maanantaina 12.11. opetusministeriöön avustushakemuksen tukipaketista, jolla turvattaisiin kriisin hoitoon tarvittavat resurssit nuorisotyölle ensi toukokuun loppuun saakka. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin myönsi keskiviikkona tukea 125 000 euroa, mistä kiitos opetusministeriölle. Summalla palkataan alueelle viisi nuorisotyöntekijää. Tällä varmistetaan, että Jokelan nuorisotila on auki nuorille joka ilta 31.5.2008 saakka ja siellä on koko ajan ammattitaitoista henkilökuntaa.

On kuitenkin selvää, että Jokelan tapahtumia ei ole käsitelty loppuun. Tapaukseen johtaneita syitä on arvioitava ja siitä on opittava.


Avainsanat: