Uutiset

Kehitä osaamistasi etänä – Julkaisimme uusia verkkokoulutuksia nuorisoalan toimijoille!

Uutiset 4.5.2021

Olemme syksystä 2020 alkaen laajentaneet koulutustarjontaamme verkkoon. Tarjoamme jatkossa koulutuksiamme myös kokonaan verkkototeutuksina. Voit siis jatkossa kehittää omaa osaamistasi nuorisoalan- ja järjestötoiminnan ajankohtaisista asioista aikaan ja paikkaan sitoutumatta. 

Näin tuet nuorta, joka on kohdannut verkkohäirintää 

Kurssi on nuorisoalalla nuorten kanssa toimiville vapaaehtoisille ja ammattilaisille suunnattu peruskurssi nuorten kohtaamasta verkkohäirinnästä. Kurssilla paneudutaan verkkohäirintään yhteiskunnallisena ilmiönä sekä nuorten ja eri vähemmistöjen kokeman verkkohäirinnän erityispiirteisiin. Mukana on ammattilaisten haastatteluja ja verkkohäirintää kohdanneiden nuorten omia kokemuksia. 

Kurssin jälkeen sinulla on perusymmärrys siitä, mistä verkkohäirinnässä on ilmiönä kyse, millaisia rikosoikeudellisia asioita siihen liittyy ja mitä erityispiirteitä nuorten kohtaamalla verkkohäirinnällä on. Kurssi antaa sinulle valmiudet kohdata verkkohäirinnän kohteiksi joutuneita nuoria ja tarjoaa konkreettisia työkaluja verkkohäirinnän ennaltaehkäisyyn. 

Selkeä ja saavutettava viestintä 

Kurssilla käydään läpi mitä saavutettavalla viestinnällä tarkoitetaan, miksi se on tärkeää ja mikä on saavutettavuusdirektiivi. Kurssilla saat ohjeita saavutettavamman viestinnän tekemiseen aina tekstin asettelusta ja kirjoitetusta kielestä kuvien käyttämiseen ja tekstivastineisiin. 

Kurssi tarjoaa sinulle välineet tuottaa yhdenvertaisempaa ja tavoittavampaa viestintää. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman moni pystyy itsenäisesti käyttämään myös järjestösi palveluja. Jos saavutettavuutta ei ole huomioitu, voi olla, että viestisi, nettisivusi, mainoskampanjasi tai palvelusi menee monelta kohderyhmäläiseltäsi ohi.

Näiden kahden uuden kurssin lisäksi avoinna on Osallisuusmenetelmiä nuorisoalalle -verkkokurssi, jossa tutustutaan nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Kurssi sisältää tehtäviä, asiantuntijapuheenvuoroja ja konkreettisia esimerkkejä erilaisista menetelmistä. Opittua voi hyödyntää sekä nuorten kanssa, mutta myös muuten työyhteisössä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Verkkokoulutukset on avoinna kaikille kiinnostuneille. Koulutukset ovat Allianssin jäsenille ilmaisia. Muille nuorisoalan toimijoille hinta on 30 €/koulutus ja 60€/koulutus muille. Voit aloittaa kurssit vaikka heti ja suorittaa niitä omassa tahdissa! 

Innostuitko? Lisätietoa kursseista ja suoritusohjeet löydät suoraan klikkaamalla tätä linkkiä. 


Avainsanat: