Uutiset

Kentaurin mittarit löytyvät nyt Allianssin työkalupakista!

Uutiset 20.11.2023

Osallisuusmittari ja nuorisotyön ekologisten arvojen mittari NEMI kehitettiin osana osaamiskeskus Kentaurin toimintaa. Ikätasoiset mittarit ovat nyt siirtyneet osaksi Allianssin vaikuttavuuden kehittämisen työkalupakettia. Yhteistyössä nuorisoalan järjestöjen kanssa kehitetyt mittarit sopivat erityyppisten nuorisojärjestöjen tarpeisiin ja ovat vapaasti käytettävissä!


Osallisuusmittari kartoittaa järjestön toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren osallisuuden
kokemusta, ja antaa tietoa siitä, miten kokemus muuttuu toimintaan osallistumisen aikana.
Nuorisotyön ekologisten arvojen mittari NEMI kartoittaa sitä, miten järjestön toiminnassa
olevat ekologisen kestävän kehityksen arvot siirtyvät osaksi toimintaan osallistuvan nuoren
elämää, toimintaa ja arkea.

Kysymykset voi viedä omaan käytössä olevaan digitaaliseen kyselytyökaluun, vaikkapa
osaksi laajempaa kyselyä. Mittareista on tarjolla myös printattavat versiot jotka sopivat
toimintaan jossa halutaan kerätä vastauksia paikan päällä käsin. Molemmat mittarit
sisältävät käyttöohjeet.

Osallisuusmittarista ja NEMIstä on tehty ikätasoiset versiot, jotka sopivat eri-ikäisille ja eri
elämäntilanteissa oleville lapsille ja nuorille. Kysymyspatteristoa voi lisäksi soveltaa omassa
toiminnassa haluamallaan tavalla tai liittää sen osaksi omaa kyselyä.
Molemmat mittarit on lisäksi käännetty ruotsin kielelle, ja myös ne ovat ikätasoisina versioina
kaikkien vapaasti käytettävissä.

Tutustu Osallisuusmittariin ja Nuorisotyön ekologisten arvojen mittari NEMIin.

Lisätietoja

Mimmi Mäkinen-Kokkonen, järjestöpäällikkö
mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi
044 702 8402

Katso myös