Rekrytointi

Kiinnostaako nuorten ja maapallon asiat? Hae nuorten ilmastodelegaatiksi!

Uutiset 17.5.2021

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hakee toista nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopolitiikan  päätöksentekoon, edistämään nuorten äänen kuulumista kansainvälisillä ja kansallisilla areenoilla sekä lisäämään nuorten ilmastotietoutta.

Delegaattina pääset edustamaan nuorten ääntä ilmastokeskustelussa yhdessä delegaattiparin kanssa. Samalla pääset kehittämään omia taitojasi vaikuttamistyössä, viestinnässä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tästä hausta lähtien ilmastodelegaatteja on kaksi, ns. junior ja senior. Delegaateista tuoreempi osallistuu YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen (COP26) osana Suomen delegaatiota – delegaatit valmistautuvat kokoukseen yhdessä. Nyt rekrytoitavan ilmastodelegaatin kausi alkaa kesäkuussa 2021 ja kestää 1,5 vuoden ajan. Syksystä 2021 alkaen ilmastodelegaatit nimetään kahdeksi kalenterivuodeksi.

YK:n ilmastokokoukseen osallistumisen lisäksi ilmastodelegaattien tehtäviin kuuluu nuorten ja Allianssin edustaminen erilaisissa ilmastotapahtumissa sekä mahdollisia muita kansainvälisiä kokouksia. Ilmastodelegaatit käyvät dialogia paitsi päättäjien, myös muiden nuorten kanssa, ja nostavat nuorten ääntä esiin ilmastopolitiikkaan liittyvissä tilaisuuksissa. Toimintatavat ovat usein delegaattien itse määriteltävissä – ilmastodelegaatti voi esimerkiksi osallistua Mock COP26 -kampanjaan sekä järjestää ministerien ilmastogrillejä. Odotamme ilmastodelegaatilta ilmastoasioista viestimistä nuorille sekä Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän toimintaan osallistumista. Ilmastokysymysten ohessa delegaatit voivat pyrkiä vaikuttamaan myös muuhun ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon, mm. tällä hetkellä biodiversiteettikeskusteluun.

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Etsimme tulevaksi ilmastodelegaatiksi sinua, joka olet

  • 18-29-vuotias
  • Nuoriso- ja kansalaisjärjestökenttää tunteva ja/tai innostunut vaikuttamaan
  • Ilmasto- ja ympäristöasioista kiinnostunut sekä alaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
  • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen
  • Innostunut tekemään yhdessä

Ilmastodelegaatiksi haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake viimeistään sunnuntaina 6.6.2021 klo 23.59. Mahdolliset haastattelut järjestetään etäyhteyksien kautta 8.6.2021. Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 20.6.2021, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista.

Hae ilmastodelegaatiksi täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/018048509C23A4BB

Pyydä suositus esimerkiksi järjestöstä, jossa olet toiminut, tai vaikka omasta koulutustasi tai nuokkarilta.

Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Ps. Samaan aikaan auki on myös haku Nuorten Agenda2030 -ryhmään. Voit hakea useampaan ryhmään / tehtävään samalla hakemuksella.

 

Lisätietoja:

www.facebook.com/nuorisodelegaatit

https://instagram.com/nuorisodelegaatit

Nuorten ilmastodelegaatti 2020 – 2021 Emma Sairanen: @emma_ilmastodelegaatti

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa (kaisa.larjomaa@alli.fi, 044 4165 292)


Avainsanat: