Koulutuskiertueelta uusia ideoita omaan arkeen

Uutiset 11.9.2019

Monikulttuurisuus on nyt ja on aina ollut osa suomalaista yhteiskuntaa. Suomen kulttuurinen ja etninen moninaisuus lisääntyy yhä ja näkyy erityisesti nuorissa ikäluokissa. Nuorisotyön kohderyhmiin kuuluu paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria. Näiden nuorten yhdenvertainen tavoittaminen, kohtaaminen ja tukeminen on tärkeää, jotta he voivat kasvaa yhteisöjen ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Samalla on tarpeen tarkastella valtaväestöön kuuluvien nuorten asenteita ja luoda luontevia kohtaamisen paikkoja eri taustaisten nuorten välille.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Plan Suomen ja Aluehallintovirastojen yhteistyössä järjestämä koulutuskiertue tukee nuorisotyön valmiuksia tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille tiloja, joihin voi kokea kuuluvansa ilman toiseuden ja ulossulkemisen kokemuksia. Lisäksi koulutuksissa tarjotaan erilaisia menetelmiä ja työmuotoja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseen. Koulutuskiertue pysähtyy matkallaan neljään kaupunkiin: Turkuun, Helsinkiin, Vaasaan sekä Kotkaan.

“Koulutuksessa harjaantuu tiedostamaan paremmin maahanmuuttajataustaisten nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä, kuten sitä, miten kielitaito, sosiaaliset suhteet tai syrjintäkokemukset vaikuttavat nuorten elämään. Lisäksi hahmotellaan syrjinnän vastaista nuorisotyötä ja mietitään, miten maahanmuuttajataustaisia nuoria voisi paremmin tavoittaa ja pitää mukana toiminnassa sekä luoda toiminnasta turvallista kaikille”, kuvailee koulutuksen sisällöistä vastaava asiantuntija Heta Hölttä kiertueen tavoitteita. 

Jokainen koulutuspäivä on yhdistelmä luentoja ja työpajatyöskentelyä. Koulutus on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville, jotka kohtaavat työssään eri taustaisia, erityisesti viime vuosina Suomeen muuttaneita nuoria. 

Kouluttajat ovat asiantuntijoita Allianssista sekä Plan Suomelta. Plan International Suomi on vahva toimija globaalikasvatuksen ja maahanmuuttajatyön kentällä. Plan tukee erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten demokratiakasvatusta ja nuorten polkua kohti aktiivista kansalaisuutta. Keskeisiä osa-alueita ovat nuorten työllistyminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Maahanmuuttajatyöllä Plan tavoittaa vuosittain noin 1800 nuorta ja huoltajaa 6-8 eri hankkeen kautta. Plan on yksi Allianssin jäsenorganisaatioista.

Kattotoimijana Allianssi yhdistää nuorisoalan toimijoita järjestöistä, kunnista ja seurakunnista. Tämä koulutuskiertue on yksi mahdollisuus verkostoitua paikallisesti yli sektorirajojen yhteisen asian äärellä. Koulutuskiertue on suunnattu kaikille nuorten parissa toimiville oppilaitoksissa, kunnan nuorisotoimessa, nuorisojärjestöissä tai seurakunnissa. Kiertue on osa Allianssin laajaa koulutustarjontaa. Lue lisää: www.alli.fi/koulutuskalenteri

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Turku 29.10.

https://www.lyyti.in/2019Turku

Helsinki 12.11. 

https://www.lyyti.in/2019Helsinki

Vaasa 21.11. 

https://www.lyyti.in/2019Vaasa

Kotka 3.12. 

https://www.lyyti.in/2019Kotka


Avainsanat: