Kovaa kyytiä nuorille ja opiskelijoille

Uutiset 27.5.2015

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry katsoo, että nuorille vaalien alla annetut lupaukset on syöty uudessa hallitusohjelmassa. Kaikki puolueet kampanjoivat vaaleissa vastustamalla koulutukseen ja nuoriin kohdistuvia säästöjä. Uusi hallitusohjelma on kuitenkin niitä täynnä.

Koulutukseen kohdistuu vuoteen 2020 mennessä 556 miljoonan euron leikkaukset. Hallituksen yritys säästää alentamalla suomalaisten koulutustasoa on lyhytnäköinen. Hallitus on ottanut tavoitteekseen vähentää valmistuvien maisterien määrää viidenneksellä. Tulevaisuuden työelämässä vähän koulutusta vaativat työtehtävät ovat katoamassa, ja korkeaa osaamista vaativien työtehtävien määrä kasvaa. Mittavat toisen asteen ja korkeakoulutuksen säästöt uhkaavat myös koulutuksen laatua ja siten tulevan taloudellisen kasvun edellytyksiä.

”On tärkeää, että nuorisotakuu sai jatkoa, mutta takuuta ei voida rajata koskemaan ainoastaan peruskoulun päättäviä. Vaalien alla kaikki puolueet sitoutuivat nuorisotakuun jatkokehittämiseen, eikä yksikään puolue puhunut takuun supistamisesta. Kaikille alle 25-vuotiaille ja vastavalmistuneille alle 30-vuotiaille on taattava työ-, koulutus-, kuntoutus-, työkokeilu- tai työpajapaikka. Nuorisotakuun supistaminen olisi lyhytnäköistä, sillä nuorten työelämästä syrjäytymisestä aiheutuu vuosittain vähintään 600 miljoonan euron kustannukset” Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö sanoo.

Kuntien toimintojen harkinnanvaraistaminen toistaa vanhoja virheitä. Hallitusohjelman mukaan kuntien annettaisiin päättää, miten ne toteuttaisivat esimerkiksi nuorisolaissa mainittuja tehtäviä. Vaakalaudalla ovat myös mm. kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan näitä koskevissa laeissa tai asetuksissa säädettyjä velvoitteita palveluiden toteuttamiseksi. Viimeksi vuonna 1996 laman jälkimainingeissa toteutettu nuorisotyötä koskevien velvoitteiden vähentäminen voimisti merkittävästi nuorten syrjäytymiskehitystä. Lisäksi Allianssi kummeksuu sitä, että näin viedään pohja juuri laajapohjaisesti valmistellulta nuorisolain uudistukselta.

Hallitusohjelman mukaan lapsilisien ja opintotuen indeksikorotuksia ei ainoastaan jäädytetä, vaan ne lakkautetaan. Opintotuesta haetaan jopa 150 miljoonan säästöjä ja sen kestoa rajataan. Allianssi on huolissaan myös päivähoito-oikeuden rajauksista, perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja laadun parantamiseen tarkoitettujen tukien lakkauttamisesta, oppisopimuksiin kohdistuvista leikkauksista sekä lukukausimaksujen vaikutuksesta korkeakoulujen kansainvälistymiseen.

Hallitus on leikkaamassa rankalla kädellä kaikkein heikoimmilta, kuten vammaisten kuljetustuista, kehitysyhteistyöstä, lapsilta ja nuorilta. Allianssi vaatii hallitukselta kauaskatseisempaa politiikkaa. Yhteiskuntaa ei kehitetä leikkaamalla, vaan uudistamalla rakenteita tavalla, joka kohtelee eri sukupolvia oikeudenmukaisesti.

 


Avainsanat: