Lapsiasiainvaltuutettu ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi

Uutiset 23.9.2003

 

Lapsiasiainvaltuutettu ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin mielestä lapsiasiainvaltuutetun viran perustaminen ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi hallitusohjelmassa. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2004 ei lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen ole osoitettu varoja, vaikka Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti: ”Perustetaan lapsiasianvaltuutetun virka”.

Ensimmäisen kerran esitys lapsiasian viran perustamiseksi sisältyi jo valtioneuvoston ensimmäiseen lapsipoliittiseen selontekoon vuonna 1995.

Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä olisi pitää esillä lasten ja nuorten asioita ja tilannetta, käynnistää tutkimustoimintaa ja kehittämishankkeita sekä raportoida lasten ja nuorten tilanteesta eduskunnalle.

Lapsivaltuutetun tehtävänä olisi seurata lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsia koskevan poliittisen päätöksenteon valmistelua valtionhallinnon eri tasoilla. Hän voisi myös seurata valtion hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä sekä edistää lasten ja nuorten osallistumista.

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista valvova, YK:n Genevessä toimiva Lapsen oikeuksien komitea on Suomen asioita käsitellessä kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalainen lapsipolitiikka on koordinoimatonta.

Suomesta puuttuu tehokas seurantajärjestelmä, jonka avulla olisi mahdollista selvittää esim. palveluiden alueellista eriarvoisuutta ja laman jälkeisten vuosien palveluleikkausten vaikutuksia lasten ja lapsiperheiden elämään. Tämä nostettiin esille Eduskunnassa valtioneuvoston lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon lähetekeskustelussa.

Tämä otettiinkin huomioon Vanhasen hallituksen ohjelmassa, jossa todetaan: .Laaditaan kokonaisselvitys lapsiperheiden taloudellisesta tilanteesta ottaen huomioon sosiaalietuuksien ja tulojen, palveluiden, maksujen ja verojen ja perhevapaiden yhteisvaikutukset.. Myös tämä sopisi hyvin lapsiasiainvaltuutetun toimenkuvaan.

Lapsiasianvaltuutetun viran perustamisen ei pitäisi olla kustannuskysymys. Lapsiasiainvaltuutetun tehtävä on saatava valtion budjettiin 2004.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n hallitus 24.9.2003


Avainsanat: