Lausunto asuntosäästöpalkkiosta eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Uutiset 27.5.2009

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Asia: Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta 2009-2011

Viite: Kutsu kuulemistilaisuuteen 27.5.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää kutsusta kuulemistilaisuuteen liittyen lakiin asuntosäästöpalkkioiden maksamisesta 2009-2011 ja toteaa esityksestä seuraavaa:

Allianssin mielestä ehdotus on hyvä ja kannatettava. Nykyisellään ASP-järjestelmä ei kovin hyvin mahdollista ensiasunnon hankintaa erityisesti kalliimmilta asuinalueilta, kuten pääkaupunkiseudulta. Omistusasumisen edistämisen lisäksi tulee turvata myös kohtuuhintainen vuokra-asuminen, joka on käytännössä lähes jokaista nuorta koskettava ensimmäinen asumismuoto.

Näkemyksemme mukaan asuntosäästöpalkkion korottaminen määräaikaisesti 3000 euroon edistää nuorten ensiasunnon hankkijoiden asemaa asuntomarkkinoilla ja on hyvä porkkana asunnon hankintaan. Enimmäislaina-ajan pidentäminen alentaa lainanhoitokustannuksia juuri niinä vuosina kun talous voi olla tiukalla opiskelujen ja/tai perheen perustamisen johdosta.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksen enimmäismäärän korottaminen on järkevää kun sitä suhteutetaan asuntojen hintakehitykseen. Summa ei kuitenkaan ole liian suuri, jotta valtiolle olisi odotettavissa merkittäviä takaustappioita.

Ensiasunnon hankintaa edistävien toimien lisäksi tulee edistää nuorten kohtuuhintaista vuokra-asumista. Hyvä keino tähän on mm. nuorisoasuntokohteille myönnettävien ARA:n erityisryhmien investointiavustusten avustusprosenttien korottaminen nykyisestä viidestä prosentista opiskelija-asunnoille myönnettävän 10 prosentin tasolle.

Helsingissä 26.5.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: