Lausunto Euroopan neuvoston seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laat

Uutiset 30.3.2009

Ulkoasiainministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö 
Viite: Lausuntopyyntö 11.03.2009

EN; SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN KOHDISTUVAN SYRJINNÄN VASTAISEN SUOSITUKSEN LAATIMINEN

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. (Allianssi) kiittää ulkoasiainministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikköä Euroopan neuvoston seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen asiantuntijakomitean (DH-LGBT) ensimmäisen suositusluonnoksen lausuntopyynnöstä. Allianssi keskittyy lausunnossaan erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten (jatkossa HLBTIQ lapset ja nuoret) sekä sateenkaariperheiden lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen.

Suosituksessa ei ole lainkaan käsitelty sukupuolivähemmistöistä intersukupuolisten kysymyksiä. Allianssi esittää, että Suomen hallitus nostaa esille tämän puutteen.

Suosituksessa tulisi huomioida laajemmin lasten ja nuorten parissa työskentelevien aikuisten asenteet ja niiden vaikutukset HLBTIQ lasten ja nuorten tai sateenkaariperheissä elävien lasten ja nuorten elämään. Opettajien sekä nuorisotyön, sosiaalityön ja terveydenhoitoalan ammattilaisten asenteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä em. aloilla työskentelevien tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä niin tutkinto- kuin täydennyskoulutuksessakin.

Suosituksessa tulisi mainita, että kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat sisällyttävät toimintastrategioihinsa konkreettisia keinoja siitä, kuinka lapsia ja nuoria kannustetaan yhdenvertaisuuden edistämiseen ja monimuotoisuuden arvostamiseen sekä kuinka tunnistetaan mahdollista syrjintää ja puututaan siihen. Lähtökohtana tulisi olla, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolten moninaisuudella on lupa näkyä ja kuulua lasten ja nuorten arjessa yhdenvertaisesti. Tämän tulee olla lähtökohta myös koulujen opetussisällöissä ja oppimateriaaleissa. 

Erityisesti ne HLBTIQ lapset ja nuoret, jotka kohtaavat syrjintää ja joilla on mielenterveysongelmia tarvitsevat tukea myönteisen minäkuvan muodostamisessa. On tärkeää, että suosituksissa huomioidaan, että tällaisia tukiryhmiä on tarjolla nuorille nuorten eri elämäntilanteissa (koulut, oppilaitokset jne.). 

Usein myös HLBTIQ lasten ja nuorten vanhemmat tarvitsevat tukea ja suosituksessa tulisikin mainita myös tuenmuodot HLBTIQ lasten ja nuorten vanhemmille. 

Helsingissä 30.3.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 


Avainsanat: