Lausunto laista hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteispalveluna

Uutiset 6.5.2003

LAUSUNTO 6.5.2003
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. pääsihteeri Jukka Tahvanainen
Olympiastadion, Eteläkaarre
00250 Helsinki

Sisäasiainministeriö
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

Lausunto laista hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteispalveluna

Esitys uudesta laista koskien hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteispalveluna tuo esille merkittäviä parannuksia yhteistyön löytämiseksi eri hallintokuntien välillä. Lain tarkoituksena on kehittää hallintokuntien välistä yhteistyötä, ja sitä kautta parantaa asiakkaille tarjottavan palvelun tasoa ja saatavuutta.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. pitää lakiesitystä yleisesti hyvänä. Allianssi toivoo, että lakiesityksessä huomioitaisiin paremmin seuraavat nuoria, nuorisotyötä ja järjestöjä koskevat asiat.

– Laki antaa hyvät edellytykset poikkihallinnolliselle toiminnalle. Nuorten elinolojen ja nuorisopalvelujen osalta eri hallintokuntien välinen yhteistyö on erittäin tärkeää.
– Lain astuessa voimaan tulisi tarkastella lain vaikutus nuorisotiedotukseen ja .neuvontaan, etenkin pienissä kunnissa ja harvaanasutuilla alueilla. Allianssi kysyykin, että onko tulevalla ”superviranomaisella” riittävät resurssit huomioida nuorisosektori? Viranomaistaholta on selkeästi ilmoitettava kansalaisille, mitkä asiat kuuluvat yhteispalvelun piiriin, jotta asiakas välttyisi turhalta ”juoksemiselta” eri viranomaisten välillä.
– Lakiluonnoksessa tuodaan esille kolmannen sektorin rooli palveluiden tuottajana etenkin harvaanasutuilla seuduilla. Mikäli tätä mallia ollaan lisäämässä, niin taloudellinen tuki kolmannelle sektorille pitää olla taattu, jotta toiminta saataisiin jatkuvaksi, eikä palvelun saatavuus ja laatu kärsisi.
– Suomi on edelläkävijämaa tietotekniikassa, ja kansalaisten tietotekninen osaaminen on kansainvälisesti verrattuna korkeaa. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että kaikilla kansalaisilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia asioida tietoverkossa. Perinteisiä informaatiokanavia ei pidä unohtaa. Jotta tietotekniikan osaamiseen perustuva ”sähköistetty viranomainen”-menetelmä toimisi, niin tietotekniikan opettamiseen on panostettava.

Annamme asiasta tarvittaessa lisätietoa.

Terveisin,
Allianssi ry., 6.5.2003, Helsingissä


Avainsanat: