Lausunto sisäministeriölle perheenyhdistämisestä

Uutiset 19.2.2016

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ry:n lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta

Allianssi on hyvin huolissaan sisäministeriön valmistelemasta luonnoksesta esitykseksi, jolla tiukennettaisiin perheenyhdistämisen edellytyksiä. Allianssin arvion mukaan luonnoksen sisältämät perheenyhdistämis- edellytysten muutokset heikentävät lasten ja nuorten asemaa ja oikeutta perhe-elämään.

Luonnoksessa esitetään tulorajoja myös perhettään yhdistävälle Suomen kansalaiselle, jota nykyisen lainsäädännön tulorajat perheenyhdistämiselle eivät koske. Suomalaisten kansalaisten perheenyhdistämisiä on vuosittain noin tuhat eikä turvapaikanhakijoiden määrän kasvulla ole tähän vaikutusta.

Kansainvälisellä kokemuksella ja kielitaidolla on suuri merkitys nykyisessä työelämässä ja yhteiskunnassa. Nuoriso- ja opiskeluvaihdot sekä harjoittelut ulkomailla antavat eväitä nuoren uralle ja joskus myös kumppani löytyy EU-maiden ulkopuolelta. Jos tämän luonnoksen kaavailemat tulotasovaatimukset toteutuisivat, estäisi se puolison tai perheen muuton Suomeen varsinkin nuorilta, joiden tulotaso on muuta väestöä alhaisempi. Lainsäädäntö tekisi myös valinnan jäädä ulkomaille helpommaksi Suomen kansalaisille joilla on ulkomaalainen kumppani, jolloin aivovuoto lisääntyisi.

Luonnoksen vaikutus nuoriin ja lapsiin

Luonnoksessa esitetään, että Suomen kansalaisten mukaan ottaminen toimeentulovaatimuksessa olisi tärkeää yhdenvertaisuudelle. Perustelu on heikko, sillä esitetyt korkeat tulorajat aiheuttaisivat eriarvoisuuden lisääntymistä. Kiristykset johtaisivat siihen, että ainoastaan erittäin hyvätuloiset, joko turvapaikan saaneet tai Suomen kansalaiset, voisivat tuoda perheensä ulkomailta Suomeen. Vain osa ammattikunnista ja vähemmistö suomalaisista aikuisista yltää ehdotettuihin tulorajoihin. Varsinkaan nuorilla, opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla ei olisi mahdollisuutta yhdistää perhettään Suomessa korkeiden tulorajojen vuoksi.

Oikeus perhe-elämään annettaisiin luonnoksen mukaan vain hyvätuloiselle osalle kansasta.

Esitys asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan myös etnisyyden ja syntyperän perusteella. Perheenkokoajan sukupuoli, koulutus ja ammatti sekä puolison kotimaa ja kansalaisuus vaikuttaisivat mahdollisuuteen tulla Suomeen. Tämä syrjii EU:n ulkopuolelta tulevia puolisoita.

Lapsen etu on myös huomioitava perheenyhdistämisessä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia on kohdeltava yhdenvertaisesti ilman varallisuuteen tai kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Luonnoksen mukaan pienituloisten vanhempien lapset joutuisivat huonompaan asemaan ja mahdollisesti elämään rikkinäisessä perheessä, jos toinen tai molemmat vanhemmat eivät pääsisi maahan.

Yhteenveto

Jo edellisen hallituskauden aikana tuli voimaan kiristyksiä perheenyhdistämisessä. Näiden vaikutus on syytä ottaa huomioon, eikä Allianssin näkökulmasta ole syytä liittää Suomen kansalaisia tulorajavaatimuksiin.

Mahdollisuus elää yhdessä oman perheen kanssa on tehokas tapa edistää maahanmuuttajien kotoutumista.

Helsingissä 19.2.2016

Eero Rämö puheenjohtaja
Olli Joensuu pääsihteeri


Avainsanat: