Lausunto TEM:lle työttömien vapaaehtoistyöstä

Uutiset 14.6.2013

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriölle 14.6.2013

Lausunto luonnokseen ohjeeksi työttömien työnhakijoiden vapaaehtoistyöstä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi pitää hyvänä, että ohjeita työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä täsmennetään vapaaehtoistyön ja talkootyön osalta. Niiden kohdalla käytännöt ovat olleet sekavia ja ohjeet vaikeaselkoisia.

Ohjeluonnokseen on jäänyt yksi kohta, joka on yhä hankalasti tulkittavissa. Kohdan 5.2. Palkaton työskentely yrityksissä ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että TTL 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän palkatta työskentelee yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana.

Tässä ongelman muodostaa muotoilu, ettei työtön voi toimia etuuttaan menettämättä ”sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana.”

On selvää, ettei vapaaehtoistoiminta tai talkootyö saa korvata palkkatyönä suoritettua työtä, mutta muotoilu aiheuttaa muuten tulkintavaikeuksia.

Voidaanko tämä tulkita esim. siten, että työtön ei voi olla vapaaehtoistyössä nuorisoyhdistyksen kahvilassa, koska kahvilatoiminta ”yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana?” Tai työtön ei voi olla nuorisokonsertissa järjestyshenkilönä, koska konserttien järjestyksenvalvontapalvelut ”yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana?”

Entä jos nuorisoyhdistyksellä on kahvilaa pitämässä palkattu henkilö, mutta pitempien aukioloaikojen mahdollistamiseksi työttömät pitävät kahvilaa auki myös vapaaehtoisesti? Tai nuorisokonsertissa on muutama palkattu järjestyksenvalvoja ja heidän apunaan vapaaehtoisia, voiko työtön osallistua heidän joukkoonsa?

Allianssi toivoo, että määritelmää ”yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana” täsmennettäisi, ettei se tule estämään työttömiä tekemästä vapaaehtois- tai talkootyötä.

Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: