Lausunto valtion budjetista 2013 eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Uutiset 25.10.2012

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 25.10.2012

Viite: Asiantuntijakutsu eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoon 26.10.2012

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013 (HE 95/2012 vp.) 

Nuorisotyötä rahoitetaan valtion budjetissa kahdelta momentilta. Perinteisesti ennaltaehkäisevä perusnuorisotyö on rahoitettu veikkausvoittovaroin momentilta 29.91.50 ja korjaavat toimet, kuten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, on rahoitettu budjettivaroin momentilta 29.91.51.

Menosäästöt kohtuuttomia

Hallitusohjelmassa on sovittu, että nuorisotyön rahoitukseen tehdään vaalikauden aikana kuuden miljoonan ”menosäästö.” Tästä kolme miljoonaa tehtiin kuluvan vuoden budjetissa ja toinen kolme miljoonaa vuoden 2013 budjetissa. Käytännössä ”menosäästö” suoritetaan siirtämällä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan budjettirahoitteista rahoitusta veikkausvoittovaroin rahoitettavaksi. Ensi vuoden säästö pienentää nuorisotyön rahoitusta n. 6 prosenttia.

Nuorten hyvinvoinnin perusta on riittävä ja laadukas ehkäisevä työ ja nuoren vaikeutuvan elämäntilanteen huomaaminen ja tunnistaminen ennen kuin ongelmat ovat vaikeita tai ne kasautuvat. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi pitää etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa erittäin tärkeänä. On kuitenkin inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätöntä säästää ehkäisevästä työstä korjaavan nuorisotyön hyväksi.

Nuorisotyön rahoitus Veikkausvoittovaroista on vuonna 2013 52,6 miljoonaa euroa. Kasvua on 0,6 miljoonaa, eli noin yksi (1) prosentti, kuten valtiontalouden raamipäätöksessä on linjattu. Veikkausvoittovarojen tuloutuksen kasvuksi on vuonna 2013 arvioitu 2,2 prosenttia, kun otetaan huomioon Veikkauksen jakamattomien voittovarojen rahastosta Olympiastadionin korjaukseen purettava 6,3 miljoonaa euroa. Veikkauksen jakamattomien voittovarojen rahastoa purettaessa olisi tärkeää kunnioittaa Veikkauksen tuoton käyttöä säätelevää jakosuhdelakia. Nuorisopuolella rahastosta purettavia varoja voitaisiin käyttää mm. nuorisokeskusten, nuorisotalojen ja nuorisojärjestötalojen korjauksiin.

Nuorisotakuu

Budjettivaroja nuorisotyöhön osoitetaan 21 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Budjettivaroin rahoitetaan työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä osana vuoden 2013 alussa käynnistyvää nuorisotakuuta. 
Nuorisotakuu on Allianssin mielestä yksi merkittävimmistä hankkeista tällä hallituskaudella: Nuorisotakuun tavoite on tarjota konkreettisia keinoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Painopiste nuorisotakuun toimenpiteissä ja rahanjaossa vuodelle 2013 on peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa ja tämä on ymmärrettävää, sillä kyseessä on kriittinen elämänvaihe nuoren elämässä.

Eniten kritiikkiä nuorisotoimialalta nuorisotakuuseen on tullut siitä, että se painottuu vahvasti jo olemassa olevien korjaavien toimenpiteiden vahvistamiseen kokonaisvaltaisten rakennemuutosten sijaan ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Allianssi on huolissaan siitä, miten nuorisotakuun jatkotoimenpiteet, jotka keskittyvät ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuten oppilashuoltoon ja ohjauksen kehittämiseen resursoidaan. Tällä hetkellä nuorisotakuun ohjauksen toimenpiteet ja rahalliset resurssit esitetään ohjautuvan TE-toimistoille.

Nuorisotakuun onnistuminen edellyttää laajamittaista yhteistyötä 4P (Public-Private-People-Partnership) -mallin mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että nuorisotakuuta toteuttamassa ovat laajapohjaisesti eri nuorten parissa toimivat viranomaiset ja kolmas sektori. Perustan nuorisotakuulle luo se, että nuorten arjen hallinta sekä opiskelu- ja työkyky ovat kunnossa ja tätä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevät erityisesti kuntien nuorisotoimet ja kolmas sektori.

Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmä on kansalaistoiminnan elinehto

Veikkausvoittovaroilla tehdään nuorisotyötä, liikuntatoimintaa ja laaja kulttuuri- ja taidetoimintaa. Näiden piirissä on vahvaa kansalaistoimintaa, järjestötoimintaa, ammatillista toimintaa, tuhansia ammattilaisia, osallistumisen ja tekemisen paikkoja suomalaisille sekä laajaa työtä kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän työn turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin rahoituksen perusta on rahapelien yksioikeusjärjestelmä ja peliyhtiötoimintojen pitäminen kansallisessa päätöksenteossa. Oikeutus toiminnalle on sosiaalisten haittojen ehkäiseminen. Veikkauksen tuotto turvaa kansamme luovuutta, vireyttä ja elinvoimaa.

Kunnioittaen, 
25.10.2012, Helsingissä

Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri

Lisätietoja:
pääsihteeri Olli Joensuu, p. 045-139 2350


Avainsanat: